Välkommen till höstens arbetsdag den 21 oktober

Lördag den 21 oktober är det dags! Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00. Arbetsledare är Sofia Kinch.
Vi kommer att höststäda, rensa och röja såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bland annat ska ytterligare grus skottas ut på nya strandpromenaden, grillplatsen vid Karbosjön behöver slyröjas och förberedas för vintern,  farthinder ska demonteras, stigen upp till Roljansvallen behövas slyröjas samt att delar på lekplatsen ska lagas. Allas krafter och insatser behövs! Även barnens!
Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat! Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers,
motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.
Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Så fungerar båtklubben

Risets Båtklubb, RBK, bildades 1967 och är en ideell förening där boende inom Riset kan förvärva andel i klubben.
Klubben förfogar över 100 båtplatser vilka andelsmedlemmarna äger förtur till med beaktande av reglerna för anmälan och tillgänglighet av lämplig plats.
Klubben har i dag ett 30-tal gästmedlemmar som då vanligtvis är boende utanför Riset.
Klubben har 10 arbetskvällar fördelat på vår och höst där andelsmedlemmar förväntas bidra till underhåll och enklare reparationer.
Kontakt med klubben får du enklast via klubbens mejl som är rbk@risetsbk.se.

Hallå där Hans Persson!

Under fliken ”Risets historia” på Risets.se finns de första delarna av Hans förra historieskrivning att läsa. Nu arbetar Hans med en reviderad utgåva.

Du är Risets egen historiker. Hur blev det så?
Jag själv har bara hygglig utbildning så varför tror man sig kunna skriva en historia? Grunden är samhällsutveckling, och om krediten var ett ägg var industrialismen hönan. Vår tid börjar kring 1860 och därefter är det bara att genom läsning finna fler ägg som leder till omvälvande samhällsförändringar som rinner över till Riset.

Du har tidigare skrivit ned Risets historia som nu blir tillgängligt på sajten. Hur kom det sig att du gjorde det jobbet?
Det är Lennart Bergeros som ska ha kredit och uppmärksamhet, han var ordförande med smeknamnet ”Mr Riset”. Han var under sin ordförandetid kittet i vårt lilla samhälle så när han till en jubileumsfest frågade om jag kunde göra en skrift fanns ingen tvekan. Festen var 1,5 år bort och som jag trodde enkel att sno ihop. Det blev till slut beroende på att jag inte startade i tid full PANIK, undermåligt, textmässigt inte korrekturläst, foton dåligt kopierade och tryck inte bra.

Nu skriver du på ett nytt projekt. Kan du berätta lite om det?
Det nya, som jag tror du menar, är mer strukturering av den äldre utgåvan än ett projekt. Men om du verkligen menar projekt är det Ledungens Värmdö men det är folkvandringstid och då fanns inte Riset som nämns i text första gången 1324. Blir det något? Nja några rutor i Vetenskapens värld kan det bli men det ger och har gett fem års fredagspromenader runt Värmdö att leta lämningar som förnekar eller bekräftar och det är uppfriskande och nyttigt för kroppen.

Hur har du hittat allt?
Ett bra tips om du ska börja skriva en historia om samhällsutveckling är att sidospåren ofta leder fram till sanningar och stämning som råder, i Risets fall var det båtklubben från 1937 och framåt. Jag hittade klubbens bokföring, dokument och mötesprotokoll på en hylla i midsommarängens byggnad. Folioformat.

Känner du till RBBK? Det var Risets ”Båt & Badsektion”. Bad i sektionen bedrev simundervisning, nästan obligatoriskt för vuxna och barn i Riset som inte kunde simma.

Styrelsen i RBBK nämner att den framgångsrika simundervisningen blivit ”Kärringsumpens död”. Flera kvinnliga pensionatsgäster har tagit del i simundervisningen.

Kärringsump var en kvadratisk stålbur med glest trägolv som på en stolpe hade en vridbar arm och talja som kunde sänka ner buren med några personer, mest kvinnliga, i vattnet, vanligt förekommande och stolpe med vridarm finns kvar på Hasseluddens brygga.

Det står vidare att pensionatet Fridtorp tagit bort det förfulande planket som varit de badande damernas skydd mot ångbåtspassagerarnas ”lystna” blickar.
Det du.

Risets historia Intro

Risets historia del 1

Ingas Paviljong – nu är den nästan helt klar

Ingas paviljong är färdigställd vad det gäller snickerier exteriört och interiört. Det återstår att dra elen och få ett abonnemang från Boo Elverk men eldragningen är beställd och utförs den närmaste tiden. Ett toalettutrymme är förberett för eventuellt beslut om vatten och avlopp i framtiden. Kallförrådet, som nu innehåller en massa grejer, ska få hyllor och dylikt för förvaring. Tack till alla som hjälpt till med bygget!

Risets Alväg stängs av

För info, så behöver entreprenören Veidekke stänga av Risets Alväg i korsningen Risvägen/Risets Alväg inför sprängningar.

Detta påbörjas måndag den 25 september, därefter stängs vägen av etappvis för schakt av diket samt nya trummor.

Veidekke hoppas alla har överseende med arbetena som kan vara störande och ganska så leriga.