Etikettarkiv: midsommarängen

Arbete vid Midsommarängen

Nu på onsdag den 7 september alternativt torsdag den 8 september kommer arbete med belysningen på Midsommarängen, särskilt vid lekplatsen (gungorna), att påbörjas. Boende i området uppmans att under dagtid inte uppehålla sig kring framförallt lekplatsen för att underlätta arbetets gång.

Vid ev frågor kontaktas enklast styrelsen på risetsvagforening@gmail.com

Välkommen på städdag 23/4

Risets Väg- och Tomtägarförening bjuder in er till en dag med arbete och gott sällskap. Efter god respons fortsätter vi med tidigare upplägg, städdag och sedan stämma. Med gemensamma krafter städar och röjer vi på midsommarängen och i området. Allas krafter och insatser behövs, även barn är hjärtligt välkomna.


Medtag med fördel blandade redskap såsom röjsåg, trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar och skottkärror.


Plan för dagen:
09:30 Arbetsdagens början med samling på midsommarängen.
12:00 Grillunch
13:00 Vi hugger i igen!
14:00 Årsmöte inleds.


Vi ses där!

Ljusare tider för Midsommarängen

Under den mörka, i dubbel bemärkelse, hösten 2020, såg styrelsen att lekplatsen och midsommarängen användes i mycket högre grad än tidigare – även under dygnets mörka timmar. Efter önskemål, bland annat från stämmans frågestund, har styrelsen beslutat att lekplatsen/ midsommarängen ska förses med belysning.

Under vintern har offerter tagits in och utredning skett kring förutsättningarna. Och nu börjar det bli klart för installation. Arbetet med den planeras att göras under våren/sommaren 2021. Tanken är att belysningen inte kommer att vara tänd hela natten, utan tändas vid solens nedgång och släckas vid en fix tidpunkt, samt tändas vid en fix tidpunkt och släckas vid soluppgången.

Ny anslagstavla vid Midsommarängen

Med hjälp av Dekormakarna AB har vi fått en ny skylt. På kartan ser du gemensamma ytor, stigar och bekvämligheter. På sidorna finns plats att sätta upp lappar och meddelanden. Planen är att skyltar i samma stil ska sättas upp vid infarterna till vårt område, då med budskapet ’Välkommen till Riset. Kör försiktigt, här finns höns, katter och barn på vägarna’. Önskemål har även inkommit om fler kartor.

Igensatta brunnar bakom översvämningen

Efter den senaste tidens kraftiga regn liknar Midsommarängen mer en sjö än en lekplats. Delar av styrelsen har inspekterat tillsammans med Ingvar Palmqvist och funnit att två igensatta dräneringsbrunnar ligger bakom problemet. Flera medlemmar har hört av sig och med oro för att vägprojektet är problemet, men så är med andra ord inte fallet.

Inloppet vid anslagstavlan och utloppet ner i diket utmed Rörsundsviksvägen hade båda sådant stopp att vatten inte kom vidare som det skulle. Palmqvist har grävt en stor del av söndagen för att åtgärda problemet och Cija tank är kontaktade för att komma och spola rent röret. Ta gärna en titt på brunnarna vid din tomt så att det inte är fler i området som är så här kraftigt igensatta.