Etikettarkiv: parkslide

Dags att bekämpa parkslide i Riset

Som fastighetsägare uppmanas du vara väldigt uppmärksam på parkslide på din tomt och bekämpa den enligt rekommenderade metoder (läs mer på risets.se). Då parksliden kan skjuta rotskott på upp emot 7 meter är det inte bara ett potentiellt hot för din egendom utan även för dina grannar.
Inom Riset har vi i dag tre större bestånd på föreningens mark. De finns längs Risvägen och Risets Alväg. Det största finns ovanför grillplatsen vid Karbosjön, intill Risets Alväg. I övrigt finns den vid Vikingshillsvägen vid Enrisvägen, Fösabacken och Rörsundsviksvägen. Meddela gärna oss om du upptäcker den på fler ställen.
Det räcker inte att lägga in bekämpningen av de bestånden som en del av de två arbetsdagarna vi har per år. En eventuell utrotning kräver tätare insatser en så.

Styrelsen fick i uppdrag för 2019 att upprätta en grupp och handlingsplan för att bekämpa parkslide i vårt område. Detta har vi inte lyckats med. Om du vill delta i gruppen och rädda Riset från den invasiva växten är du väldigt välkommen att anmäla dig till Jessica Jernström direkt eller via risetsvagforening@gmail.com. Ju fler vi blir, desto rimligare blir arbetsinsatsen som krävs.

Varför måste parkslide bekämpas

Parkslide är starkt invasiv och kan konkurrera ut andra växter, förändra ekosystem samt förstöra livsmiljöer för inte minst grodor och fåglar. Rötterna är så kraftiga att de kan tränga in i byggnader och vattenledningar. Läs mer på Naturvårdsverket.

Så ska du inte bekämpa parkslide

  1. Använd inte kemisk bekämpning.
  2. Både rötter och stamdelar kan sprida parkslide och om du kör sönder
    materialet med till exempel en röjsåg kan du få mängder med nya plantor.
  3. Slarva inte med skräpet. Förpacka och lämna till förbränning. Transportera med täckt släp så inga småbitar faller av längs vägen.
  4. Tröttna inte halvvägs. Ett bestånd parkslide kan breda ut sig kraftigt om du klippt eller dragit upp stjälkarna och sedan lämnat beståndet i fred.
  5. Jobba inte ensam. En planta kan skjuta nya skott upp till 7 meter bort. Då behöver grannarna också hålla koll.

Källa: Tidningen Land, hela texten hittar du här: https://www.land.se/tradgard/sa-ska-du-inte-bekampa-parkslide/

Håll efter parksliden innan det är för sent

Vi har fått in parkslide i vårt område. Denna svårt invasiva växt kan sprida sig snabbt och ta över stora områden.

Rötterna är kraftiga och kan förstöra husgrunder, vägar och vattenledningar. Som värst har parkslide tvingat hus att rivas och jord till flera meters djup att forslas bort och destrueras. Ingenting vi vill ha här, med andra ord. Enligt Naturskyddsföreningen tar bekämpningen flera år av ett bestånd.

Enklast är att hugga ner, gräva eller dra upp plantorna flera gånger per säsong. Täck gärna över med flera lager av presenning. Hela växten måste destrueras för att stoppa spridningen, även små växtdelar kan bilda nya rotskott.

På Naturvårdsverket kan du läsa mer om hur man blir av med parkslide och andra invasiva arter.