Ta fram krattan – nu är det dags för städdag

Nu på lördag, den 20 oktober är det dags igen! Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start klockan 10.00. Vi ska höststäda och ställa i ordning såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bland annat ska Ingas paviljong inredas med nyinköpta möbler, rabatter rensas, väntkur på ångbåtsbryggan städas, tennisbanan packas ner för vintern, farthinder demonteras, diken rensas och nedfallna träd tas omhand samt att delar på lekplatsen ska lagas. Eventuellt planterar vi även lökar i rabatten vid midsommarängen och nere vid ångbåtsbryggan. Allas krafter och insatser behövs. Även barnens!

Arbetsledare är Sofia Kinch – anmäl gärna förslag på uppgifter till henne på sofia@kinch.se

Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror. För arbetet i Ingas paviljong välkomnas också skruvdragare och dylika verktyg.

Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Ett fjärde farthinder är på plats

Under arbetsdagen återmonterades även de tre ordinarie farthindren. Vi har dessutom utökat med ett nytt hinder utanför Risvägen 35A. Detta för att kurvan är skymd och både barn och bilar har en tendens att gå eller köra i innekurva förbi fastigheten. Förhoppningsvis kan hindret uppmärksamma bilförare på denna farliga passage. Det kommer att monteras ytterligare farthinder i området, bland annat längs med Risets Alväg, men detta kommer att ske när återställandet av vägen och vägområdet är genomfört.

Tack för din insats på vårens arbetsdag!

Ett stort varmt TACK till alla er som var med på arbetsdagen den 6 maj! Vilket härligt engagemang, trevlig samvaro och bra resultat det blev! Här är allt vi hann med:

• På Ingas paviljong målades samtliga vita detaljer såsom dörr, fönster, knutar och vindbrädor. I kallförrådet monterades OSB-skivor invändigt.

• Tennisbanan gjordes ren med lövblås och nätet monterades.

• Diket under Risvägen vid lekplatsen ner mot Rörsundsviksvägen har grävts ur och rensats.

• Grillplatsen vid Karbosjön förbereddes inför vår/sommar genom att badstegen sattes på plats.

• Upprätning av cementringen vid Karbosjön har även skett så att den ska vara förberedd för att montera på ett grillgaller.

• Slyröjning skedde utmed såväl Båtvägen som utsiktsplatsen och trappan ner mot bryggan.

• Väntkuren vid ångbåtsbryggan har städats.

• Trappan mellan Båtvägen och Sångfågelvägen har städats av.

• Det trasiga staketet vid linbanans plattform har lagats.

•Allt ogräs under gungorna har rensats bort.

• Rabatten på midsommarängen har rensats på ogräs.

Ca 30 vuxna och en mängd glada barn deltog och fick därmed en riktigt bra hamburgerlunch, kaffe och kaka i solen!

Full fart på höstens arbetsdag

Ett stort varmt TACK till alla er som var med på arbetsdagen i lördags! Vilket härligt engagemang, trevlig samvaro och bra resultat det blev! Fantastiskt!

Det här gjorde vi:

 • Till främre gaveln på Ingas paviljong snickrades en stabil trapp, som kan nyttjas såväl när kiosken är öppen som till kaffepaus.
 • Paviljongens kallförråd börjar få ett antal hyllor uppmonterade.

 • Tennisbanan gjordes ren och nätet togs ner.
 • Områdets farthinder demonterades inför vinterns skottning.
 • Nya Strandpromenaden förbättrades med ytterligare grus
 • Grillplatsen vid Karbosjön förbereddes inför vintern genom att badstegen togs upp och flytbryggan monterades fast i berg.
 • Slyröjning längs Båtvägen, Risberget, Granrissvägen, Karbosjön, vid Rolljansstigenslut mot Sångfågelvägen samt vid strandpromenadens ände vid Vikingshillsvägen.

 • Vid Ångbåtsbryggans plantering har det satts lökar samt att väntkuren är städad
 • Lekplatsen har fått en ny spännande balansbana uppe i slänten i anslutning till hängbron

 • Det trasiga staketet vid linbanan har lagats
 • Allt ogräs under gungorna har rensats bort
 • Rabatten på midsommarängen har rensats på ogräs och en stor mängd lökar (påskliljor och pärlhyacinter) har petats ner med barnens hjälp

Ca 25 vuxna och en mängd glada barn deltog och fick därmed en riktigt bra hamburgerlunch, kaffe och kaka i solen!

Mejla risetsvagforening@gmail.se för nyheter och kallelser direkt i mejlen!

     

Välkommen till höstens arbetsdag den 21 oktober

Lördag den 21 oktober är det dags! Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00. Arbetsledare är Sofia Kinch.
Vi kommer att höststäda, rensa och röja såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bland annat ska ytterligare grus skottas ut på nya strandpromenaden, grillplatsen vid Karbosjön behöver slyröjas och förberedas för vintern,  farthinder ska demonteras, stigen upp till Roljansvallen behövas slyröjas samt att delar på lekplatsen ska lagas. Allas krafter och insatser behövs! Även barnens!
Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat! Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers,
motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.
Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Här rivs gamla boden

Med fantastisk hjälp av samtliga medverkande på arbetsdagen 29 april, revs den gamla boden på midsommarängen och allt material kunde smidigt forslas bort genom att Ingvar Palmqvist ställt upp och ordnat med en container på plats. Innan den revs kunde en inventering göras av materialet som fanns inne i boden.

Vi fick mycket gjort under vårens arbetsdag. Ca 30 vuxna och en mängd barn i olika åldrar deltog. På midsommarängen ledde Börje Drakenberg arbetet med att fortsätta bygget av nya Ingas paviljong, och man fokuserade på målning, tak och fönster.

Tre farthinder har monterats och ytterligare två på Risets Alväg ska upp när de inte längre blir i vägen för byggtrafiken.

Midsommarängen krattades och tennisbanans nät är monterat och spänt. Läs mer om tennisbanan och om vad mer som erbjuds i Riset här.

Lekplatsgruppen hade beställt såväl ny sand till sandlådan som skyfflades ut och ny barkflis som skottades ut under linbanan samt runt den stora rutschkanan.

Lekstugan fick en rejäl uppfräschning genom att både bli skrapad, ommålad med vitt och grönt samt ny fin inredning.

Båtvägen lagades samt att strandpromenaden förbereddes för bygge av nytt räcke.

Vid Karbosjön monterades badstegen och man röjde sly. Här kan man nu både   sitta och fika, grilla och lyssna på fågelkvitter!
Stort tack till alla som hjälpte till!

Välkomna på vårens arbetsdag den 29 april

Välkommen till vårens arbetsdag, lördagen den 29 april. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 09.30. Utsedd arbetsledare är Sofia Kinch.
Vi kommer att vårrusta såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bla ska lekstugan målas om, en hinderbana påbörjas i slänten, sand och bark ska skottas ut, farthinder ska monteras samt att vi ska fortsätta med Ingas paviljong och riva den gamla boden. Allas krafter och insatser behövs! Även barnens!

Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat! Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro.

Välkomna!

Tack för insatsen på höstens arbetsdag!

staddag-16

En rödmålad paviljong, 180 pingstliljor och 80 hamburgare….

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen den 22 oktober! Knappt 40 vuxna och ett stort gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid Karbosjön och området i allmänhet.

Det rådde full aktivitet från kl 10 fram till kl 12 då det dukades upp en välsmakande korv- och hamburgerlunch till alla. Arbetet fortsatte under trevliga former ända fram till kl 15 då regnet blev för ihärdigt.

Under dagen utfördes en mängd uppgifter på olika platser inom Risets område. Ett stort arbete utfördes av 5-6 personer som fortsatte färdigställandet av vår nya bod, Ingas paviljong, genom att måla fasad, fönster och montera dörr.

Nedan arbete utfördes vid Karbosjön:

 • Rejält med sly röjdes
 • Förberedelser för kommande grillplats
 • Badstege plockades upp

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

 • Midsommarängen krattad
 • Tennisbanan krattad, borstad samt nätet nedtaget
 • Eldning och röjning av en stor mängd grenar och sly har gjorts vid midsommarängen
 • Utsiktsplatsen Risbergsstigen har rensats ur
 • Stentrappan från utsiktplatsen ner till Båtvägen har rensats
 • Rabatten vid lekplatsen rensad
 • 120 lökar (pingstliljor och allium) planterade i rabatten
 • 90 pingstliljor planterade i ny jord i ångbåtsbryggans betongfundament
 • Ångbåtsbryggans väntkur är städad, sopad
 • Båtvägen har röjts på grenar och sly
 • Nytt dikesrör är nedgrävt vid allmänningen Risvägen 10-12
 • Galler för Karbosjöns utlopp vid Risvägen/Risets Alväg och Båtvägen är rensat.

Underhåll och arbete vid lekplatsen:

 • Skyddsplanket vid pulkabacken är lagat och flyttat
 • Större stubbe direkt öster om rutschkanan är bortgrävd
 • Allt ogräs i sanden under gungorna är rensat och borttaget
 • Slänten har röjts på sly för att förbereda kommande bygge av äventyrsbana

Ett extra stort tack till Linda och Peter som stod för fantastisk lunchservering, kaffe och kaka!

Välkomna till höstens arbetsdag lördag 22/10 kl 10

Välkommen till höstens arbetsdag, lördagen den 22 oktober. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00 där Sofia Kinch fördelar uppgifterna och håller i dagen. Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till att allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror. Vi bjuder på grilllunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Full aktivitet och strålande sol på arbetsdagen

bryggan
Ett extra stort tack till Lisa och Stefan Tingwall som jobbade vid Karbosjön även under lördagen samt till Börje Drakenberg som på eget initiativ tvättat rent områdets samtliga vägskyltar.

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen. Knappt 40 vuxna och ett stort gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid Karbosjön och området i allmänhet.

Det rådde full aktivitet från kl 10 fram till kl 12 då det dukades upp en välsmakande hamburgerlunch till alla. Arbetet fortsatte ända fram till sen eftermiddag i umgänge med goda grannar!

Ett stort arbete har gjorts i och intill vår bod på midsommarängen. Boden är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Tack vare ett arv från Inga Lindqvist på Röde Orms väg, har RTF fått möjlighet att under 2016 planera, köpa in och bygga upp en ny bod. Under arbetsdagen förbereddes detta kommande projekt genom att röja undan såväl utanför som inuti befintlig bod.

 Nedan arbete utfördes vid Karbosjön:

 • Ytterliggare en bänk monterades
 • Spång till flytbrygga fästes fast
 • Rejält med sly röjdes
 • Förberedelser för kommande grillplats
 • Badstege monterades

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

tennisnatet
Tennisbanan krattad, borstad samt nätet uppsatt
 • midsommarkarran
  Även traktorvagnen fick en uppfräschning och är nu nyoljad.

  Midsommarängen krattad

 

 • Eldning och röjning av en stor mängd grenar och sly har gjorts vid allmänningen mellan Risvägen 10-12
 • Trappan mellan Båtvägen och Sångfågelvägen är sopad/rensad
 • Utsiktsplatsen Risbergsstigen har rensats ur och röjts ytterligare
 • Stentrappan från utsiktplatsen ner till Båtvägen har rensats
 • Rabatten vid lekplatsen rensad
 • Ångbåtsbryggans väntkur är städad, sopad
 • Höger räcke på ångbåtsbryggan är målat

Underhåll och arbete vid lekplatsen:

sandlada

 • Skyddsplanket vid pulkabacken är lagat
 • Nytt stolpfäste monterat vid repräcket (där en stolpe var påkörd/trasig)
 • Lekstugan är städad, tvättad med målartvätt och förberedd för målning
 • Sandlådans kant har grävts fram så att nät kan fästas bättre
 • Sjörövarskeppet har fått en styrhytt

/Styrelsen genom Sofia Kinch