Rapport från jägarn

Viltvårdare har varit på besök i området under december och januari. Totalt sköts tre rådjur: en get, en bock och ett kid. De uppskattar att det finns 8–10 rådjur kvar i vårt område. Under förra året har dessutom tre rådjur trafikdödats på Vikingshillsvägen.

Inga skabbrävar har siktats, bara friska, och det finns även hare i området.

Mer jakt i Riset

Under förra jaktveckan sköts två rådjur men vi har alldeles för många kvar, enligt viltvårdaren. Är stammen för stor ökar också viltolyckorna förutom skadorna på trädgårdar. Därför blir det en ny jakt på rådjur i området nästa vecka som startar med måndag den 14 januari. Som vanligt är det dagtid, när det är ljust, och våra gemensamägda områden som jakten sker på. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Omfattande bäverskador kring Karbosjön

De senaste åren har bäverstammen i Karbosjön växt kraftigt och gör större och större skador i och runt sjön. De tar sig längre och längre upp på tomterna runt omkring. Förutom fällda träd och skadad egendom täpper de till avrinning och höjer vattenståndet. Föreningen har tvingats akutfälla träd som hotade att falla över en fastighet. Därför kommer skyddsjakt att ske den närmaste tiden. Då det finns gott om bäver i den här delen av Nacka är målet att kraftigt decimera stammen i Karbosjön. Föreningen återkommer med mer information om när.

 

Jägaren tillbaka v49

Jägaren är i området dagtid måndag den 5 december till och med fredag den 9 december. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Jakten är som vanligt begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd.

 

Rapport från jägaren

Viltvårdare i Nacka Kommun Björn Öhman har lämnat rapport om vinterns jakt:

Under jaktsäsongen 2015–2016 har vi efter begäran jagat rådjur inom ert område under tre olika veckor, två dagar i varje vecka.

Totals sköts det två rådjur.

En skabbräv observerades under en av jakterna, men kunde inte skjutas. En fälla har när detta skrivs satts ut i området. Kummelnäs verkar i stort inte ha ett stort problem med skabbrävar just nu.

Uppskattningsvis finns kanske mellan 6–8 rådjur kvar i eller närheten av ert område.

Jägaren är tillbaka

Onsdag och torsdag denna vecka – den 24–25 februari – besöker jägaren Riset igen. Samma förutsättningar som tidigare jakter som du kan läsa om här och här. På grund av mycket byggen och folk i rörelse i området har de två tidigare veckornas jakt varit svår och bara resulterat i två fällda bockar. Syftet är att hålla rådjursstammen på en jämn nivå, inte minst efter ett flertal olyckor med bilar.

Nästa omgång jakt på rådjur i Riset

Förra omgången, v 47, sköts ett rådjur. Jägaren hoppas på snö till nästa omgång vecka 51 för lättare spårning.

Jägaren är i området dagtid 7.30–14.00 måndag den 14 december till och med fredag den 18 december. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Föreningen har lämnat in en begäran till kommunens viltvårdare om inventering och begränsning av områdets rådjursstammar. Detta sker under perioden november–januari. Jakten är begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd.

 

Frågor och funderingar angående jakt var god kontakta risetsvagforening@gmail.com.

Styrelsen i Risets Tomtägareförening
genom Niklas Ohlson