Lägesrapport för lån och gemensam finansiering

Den gemensamma finansieringen av vägupprustningen, som vi tog beslut om på extrastämman den 3 juni går enligt plan. Allt är klart med banken. Den andra debiteringen om 14 100 kronor, med förfallodag 1/8 som togs beslut om, kommer därför inte att behöva verkställas. På kommande ordinarie föreningsstämma fattas beslut om nästa års debitering för vägupprustningens räntekostnader.

Inga jaktintyg behövs

Efter överläggande med viltvårdaren har styrelsen beslutat att inte begära in intyg för jakt på tomter. Viltvårdaren är själv mest bekväm med att jaga på de allmänna grönområdena. Dock kan vi återkomma med önskan om tillstånd från enskilda tomtägare med stora tomter som gränsar till dessa allmänna grönområden.

Grodorna får en egen tunnel

En alldeles egen tunnel ska få fler grodor att överleva för att föröka sig. Obs grodorna på bilden bor inte i Karbosjön.

Eftersom Vikingshillsvägen ligger i vägen för grodornas väg mellan vinterns boplats och barnkammaren Karbosjön får djuren nu en egen tunnel, berättar Nacka kommun. Förhoppningen är att fler grodor ska överleva vandringen. Eftersom tunneln inte var helt klar när grodorna började att vandra har byggpersonalen fått lyfta över dem i hinkar. Läs mer om projektet på Nacka kommuns hemsida.

Ta en kvällspromenad!

Ljuvliga kvällar lockar till sent uteliv, inte minst på helgerna. Då kan det vara bra att visa att det finns vuxna i området. Är ni ute på en kvällspromenad, ta gärna vägen förbi båtklubben, midsommarängen, utkiksplatsen eller ångbåtsbryggan.

Eldningsveckor 2017

Under 2017 är eldning av torrt vedartat avfall tillåten vecka 17–18 (24 april–7 maj) och vecka 42–43 (16–29 oktober) i Nacka kommun. Som vanligt gäller att röken inte får besvära grannar. Mer info om reglerna finns på kommunens hemsida: http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sortera/tradgardsavfall/eldning-av-tradgardsavfall/

Arbetet på Vikingshillsvägen igång i april

Kommunen och entreprenören Veidekke ligger i startgroparna för att börja arbetet med Vikingshillsvägen. Förutom vatten och avlopp är målet att vägen ska bli säkrare för både bilister och fotgängare.

Arbetet påbörjas i slutet av mars eller början av april, men redan nu pågår vissa förberedelser på plats. Kör försiktigt! Kommunen lovar att vägen ska vara öppen för trafik hela projekttiden, men vissa störningar kan förekomma.

Bygget har en egen sida på nacka.se där all information ska läggas ut under hand. http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/vikingshillsvagen/#panel-startpage