Kategoriarkiv: Alltid aktuellt

Dags att bekämpa parkslide i Riset

Som fastighetsägare uppmanas du vara väldigt uppmärksam på parkslide på din tomt och bekämpa den enligt rekommenderade metoder (läs mer på risets.se). Då parksliden kan skjuta rotskott på upp emot 7 meter är det inte bara ett potentiellt hot för din egendom utan även för dina grannar.
Inom Riset har vi i dag tre större bestånd på föreningens mark. De finns längs Risvägen och Risets Alväg. Det största finns ovanför grillplatsen vid Karbosjön, intill Risets Alväg. I övrigt finns den vid Vikingshillsvägen vid Enrisvägen, Fösabacken och Rörsundsviksvägen. Meddela gärna oss om du upptäcker den på fler ställen.
Det räcker inte att lägga in bekämpningen av de bestånden som en del av de två arbetsdagarna vi har per år. En eventuell utrotning kräver tätare insatser en så.

Styrelsen fick i uppdrag för 2019 att upprätta en grupp och handlingsplan för att bekämpa parkslide i vårt område. Detta har vi inte lyckats med. Om du vill delta i gruppen och rädda Riset från den invasiva växten är du väldigt välkommen att anmäla dig till Jessica Jernström direkt eller via risetsvagforening@gmail.com. Ju fler vi blir, desto rimligare blir arbetsinsatsen som krävs.

Varför måste parkslide bekämpas

Parkslide är starkt invasiv och kan konkurrera ut andra växter, förändra ekosystem samt förstöra livsmiljöer för inte minst grodor och fåglar. Rötterna är så kraftiga att de kan tränga in i byggnader och vattenledningar. Läs mer på Naturvårdsverket.

Så ska du inte bekämpa parkslide

  1. Använd inte kemisk bekämpning.
  2. Både rötter och stamdelar kan sprida parkslide och om du kör sönder
    materialet med till exempel en röjsåg kan du få mängder med nya plantor.
  3. Slarva inte med skräpet. Förpacka och lämna till förbränning. Transportera med täckt släp så inga småbitar faller av längs vägen.
  4. Tröttna inte halvvägs. Ett bestånd parkslide kan breda ut sig kraftigt om du klippt eller dragit upp stjälkarna och sedan lämnat beståndet i fred.
  5. Jobba inte ensam. En planta kan skjuta nya skott upp till 7 meter bort. Då behöver grannarna också hålla koll.

Källa: Tidningen Land, hela texten hittar du här: https://www.land.se/tradgard/sa-ska-du-inte-bekampa-parkslide/

Håll koll på dina träd!

Trädens rötter finns ju av förklarliga skäl inte noterade i rörplaner eller på lantmäterikartor och blir en överraskning varje gång för Frentab. De rötter som tagit sig ut i vägområdet kommer att kapas ifall det finns risk att de kommer att påverka vägens bärighet framåt. Frentab tar kontakt med fastighetsägaren när det sker. Fastighetsägaren måste då ta ansvar för om trädet måste fällas helt eller inte, samt eventuella kostnader för en fällning. 

Trädens grenar hänger ibland ut över vägen. Regeln att fastighetsägaren måste hålla rent upp till 4,5 meters höjd blir extra viktig att hålla efter nu i byggtider. Grenar som är i vägen för Frentab kommer de att kapa. Små grenar med sekatör vid tomtgränsen, stora grenar vid stammen. Bättre såklart att du kapar själv om det behövs. Ta gärna en extra tur runt din tomt innan bygget når dit för att säkerställa att det är fritt över vägen.

Att tänka på inför snön (även om det inte blir någon)

Även om december än så länge är grön och blöt måste vi förbereda oss på eventuell snö. Föreningen har tagit bort farthindren inför vintern men det finns flera saker vi alla kan hjälpas åt med för att underlätta snöröjningen:

• Soptunnor ska stå minst en meter in på egen tomt. Annars stor risk att dessa körs sönder av plogen.

• Bilar ska stå på egen tomt, ej i vändplaner, mötesfickor eller dylikt.

• Alla snö på respektive tomt är tomtägarens ansvar. Håll den på tomten, inte i högar eller vallar för föreningens röjning att hantera.

• Från tomtgräns upp till 4,5 meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och buskar.

Förbjudet tvätta giftig båtbotten utan skydd för miljön

För alla båtägare i området är det viktigt att känna till Havs- och vattenmyndighetens uppdaterade riktlinjer kring båttvätt. De har anammats av Nacka kommun och innebär i korthet att båtar målade med biocidfärg inte får borstas eller spolas av utan skydd av presenning och/eller spolplatta. Ingen tvätt på uppfarten med andra ord för att skona miljön från gifterna.

Läs mer här:

De 2015 uppdaterade riktlinjerna

Havs- och vattenmyndighetens rapport

Nacka kommuns tips om miljövänligt båtliv