Så hjälper vi både sophämtare och snöröjare

Snö och vallar gör våra vägar ännu trängre än vanligt. Vilket inte minst gör det svårare för vår entreprenör att hålla vägarna körbara. Vi upprepar uppmaningen från förra vintern:

  • Bilar ska stå på egen tomt, ej i vändplaner, mötesfickor eller dylikt.
  • Alla snö på respektive tomt är tomtägarens ansvar. Håll den på tomten, inte i högar eller vallar för föreningens röjning att hantera.
  • Från tomtgräns upp till 4,5 meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och buskar.
  • Soptunnor ska stå minst en meter in på egen tomt. Annars stor risk att dessa körs sönder av plogen. (Läs mer nedan)
  • Dessutom – håll till höger. Vi sliter fel på våra vägar då bilar i båda riktningar kör i samma spår i mitten. Med vallarna är det lätt hänt men lika viktigt ändå.
Så gör du med soptunnan (tips från nacka kommun):
  • Vänta med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare). Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är praktiskt möjligt.
  • Ställ inte kärlen längre ut än nödvändigt. Ofta går det bra att ställa dem vid infarten eller i grindöppningen. Sopbilen har en räckvidd på 2–2,5 meter för upphämtning av kärlet.
  • Snöröj, sanda och skotta bort vallar omkring kärl, så att kärlen utan hinder kan rullas fram till sopbilen.
  • Försök att i möjligaste mån inte dumpa snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan.
  • Om ditt sopkärl inte tömts, låt det stå kvar utställt jämsides med infarten på ett sätt som inte försvårar snöröjningen.

Läs mer: Fler tips och mer information om hur du placerar din tunna korrekt (Nacka.se)

Att tänka på inför snön (även om det inte blir någon)

Även om december än så länge är grön och blöt måste vi förbereda oss på eventuell snö. Föreningen har tagit bort farthindren inför vintern men det finns flera saker vi alla kan hjälpas åt med för att underlätta snöröjningen:

• Soptunnor ska stå minst en meter in på egen tomt. Annars stor risk att dessa körs sönder av plogen.

• Bilar ska stå på egen tomt, ej i vändplaner, mötesfickor eller dylikt.

• Alla snö på respektive tomt är tomtägarens ansvar. Håll den på tomten, inte i högar eller vallar för föreningens röjning att hantera.

• Från tomtgräns upp till 4,5 meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och buskar.

Förbjudet tvätta giftig båtbotten utan skydd för miljön

För alla båtägare i området är det viktigt att känna till Havs- och vattenmyndighetens uppdaterade riktlinjer kring båttvätt. De har anammats av Nacka kommun och innebär i korthet att båtar målade med biocidfärg inte får borstas eller spolas av utan skydd av presenning och/eller spolplatta. Ingen tvätt på uppfarten med andra ord för att skona miljön från gifterna.

Läs mer här:

De 2015 uppdaterade riktlinjerna

Havs- och vattenmyndighetens rapport

Nacka kommuns tips om miljövänligt båtliv