Tänk på…

…att ingenting försvinner. Skräp och fimpar som slängs på marken ligger också kvar på marken. Ta med skräpet hem eller lägg i våra gemensamma soptunnor.

Exempel från ”Håll Sverige Rent”:

Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det. (Källa: Håll Sverige Rent)

Nya sandlådor – en hjälp för alla

Som länge önskat har nu tio sandlådor placerats ut i området. De är tänkta att underlätta vintrarna för de boende i området som nu har sand lätt tillgängligt att användas på och runt tomter, på väg och på stigar vid behov. Viktigt att vi alla hjälps åt att hålla dem rena från annat än sand och gärna kikar till dem så att det inte hamnat skräp i lådorna.

Välkommen till höstens arbetsdag den 21 oktober

Lördag den 21 oktober är det dags! Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00. Arbetsledare är Sofia Kinch.
Vi kommer att höststäda, rensa och röja såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bland annat ska ytterligare grus skottas ut på nya strandpromenaden, grillplatsen vid Karbosjön behöver slyröjas och förberedas för vintern,  farthinder ska demonteras, stigen upp till Roljansvallen behövas slyröjas samt att delar på lekplatsen ska lagas. Allas krafter och insatser behövs! Även barnens!
Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat! Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers,
motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.
Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Fira midsommar i Riset!

14.00 avgår traktorn för första varvet av tre. Barn som är stora nog att åka utan förälder är hjärtligt välkomna att åka med. En ansvarig vuxen kommer att finnas med på släpet.

15.00 reser vi stången med efterföljande sång, dans och lekar. Fiskdamm för barn upp till 12 år. I Ingas paviljong har kiosken öppet. Café Gräddelin säljer fikabröd, glass och kaffe med mera.

Välkomna!

Tack för insatsen på höstens arbetsdag!

staddag-16

En rödmålad paviljong, 180 pingstliljor och 80 hamburgare….

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen den 22 oktober! Knappt 40 vuxna och ett stort gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid Karbosjön och området i allmänhet.

Det rådde full aktivitet från kl 10 fram till kl 12 då det dukades upp en välsmakande korv- och hamburgerlunch till alla. Arbetet fortsatte under trevliga former ända fram till kl 15 då regnet blev för ihärdigt.

Under dagen utfördes en mängd uppgifter på olika platser inom Risets område. Ett stort arbete utfördes av 5-6 personer som fortsatte färdigställandet av vår nya bod, Ingas paviljong, genom att måla fasad, fönster och montera dörr.

Nedan arbete utfördes vid Karbosjön:

 • Rejält med sly röjdes
 • Förberedelser för kommande grillplats
 • Badstege plockades upp

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

 • Midsommarängen krattad
 • Tennisbanan krattad, borstad samt nätet nedtaget
 • Eldning och röjning av en stor mängd grenar och sly har gjorts vid midsommarängen
 • Utsiktsplatsen Risbergsstigen har rensats ur
 • Stentrappan från utsiktplatsen ner till Båtvägen har rensats
 • Rabatten vid lekplatsen rensad
 • 120 lökar (pingstliljor och allium) planterade i rabatten
 • 90 pingstliljor planterade i ny jord i ångbåtsbryggans betongfundament
 • Ångbåtsbryggans väntkur är städad, sopad
 • Båtvägen har röjts på grenar och sly
 • Nytt dikesrör är nedgrävt vid allmänningen Risvägen 10-12
 • Galler för Karbosjöns utlopp vid Risvägen/Risets Alväg och Båtvägen är rensat.

Underhåll och arbete vid lekplatsen:

 • Skyddsplanket vid pulkabacken är lagat och flyttat
 • Större stubbe direkt öster om rutschkanan är bortgrävd
 • Allt ogräs i sanden under gungorna är rensat och borttaget
 • Slänten har röjts på sly för att förbereda kommande bygge av äventyrsbana

Ett extra stort tack till Linda och Peter som stod för fantastisk lunchservering, kaffe och kaka!

Första etappen av strandpromenadens upprustning är klar

nyrustad strandpromenad

Nu är Kentas schakt klar med sitt jobb; dränering, ny väguppbyggnad med beläggning samt kablar och stolpfundament för belysning. Den grövre makadamen är för att släppa igenom vattnet till dräneringen som ligger längs nästan hela vägen. Nästa steg är nytt räcke som vi räknar med kommer i slutet av sommaren

Uppdatering: Den planerade lösningen för att få räcket på plats har fått förhinder. Föreningen hoppas fortfarande att räcket ska byggas under hösten.