Etikettarkiv: kalender

Välkommen på extra stämma den 6 november

Hur tycker du att de nya vägarna ska bygga? Vägföreningen kallar till Extra stämma den 6 november klockan 19.00 på Backebo-skolan

Enligt beslut på den ordinarie stämman i april skall vägföreningen genomföra en extra stämma för att där presentera underlag samt besluta om hur de vägar som inte ännu har kommunalt vatten och avlopp nedgrävt ska åtgärdas. Information kring de alternativa tillvägagångssätt som vi väljer mellan kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen ungefär 2 veckor före stämman.

Frågor och funderingar mailas med fördel innan stämman till: risetsvagforening@gmail.com

Kommunen har meddelat att de inte har möjlighet att påbörja sitt arbete innan Vikingshillsvägen är färdig då de saknar ”etableringsytor” och i dags dato tror de att i Vikingshillsvägen är klart tidigast i slutet på 2019.

Dock står fler områden på tur att få VA nedgrävt så dessvärre finns inga garantier att Riset är nästa VA-område.

Välkommen på årsstämma den 10 april

Dag: Tisdagen den 10 april

Tid: Mingel med kaffe och dopp från klockan 18:30. Mötesstart 19.00.

Plats: Backeboskolan, klassrum Saltkråkan, Vikingshillsvägen 68.

Viss brist på parkering råder så lämna gärna bilen hemma. De som ändå tar med bil kan parkera på personalparkeringen. Parkering på Vikingshillsvägen kan rendera i böter.

Kallelse och underlag kan läsas här:

Kallelse årsmöte RVF 2018

Kallelse årsmöte RTF 2018

Jakt på rådjur v47

Nästa vecka – som startar med den 16 november– är jägaren i Riset varje vardag klockan 7.30–14.00. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Tomtägareföreningen har lämnat in en begäran till kommunens viltvårdare om inventering och begränsning av områdets rådjursstammar. Detta sker under persioden november–januari. Jakten är begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd därom.

/Styrelsen genom
Niklas Ohlson och Lennart Bergeros

Eventuella frågor om jakten kan ställas till risetsvagforening@gmail.com.