Ingen vanlig midsommar i år

Med anledning av rådande omständigheter kommer det traditionsenliga midsommarfirandet i Riset inte att genomföras i år. Midsommarängen är dock öppen för eget firande. Stången kommer däremot att kläs och resas dagen innan som vanligt. För det krävs såklart att det finns hjälp att få från grannskapet. Alla friska är hjärtligt välkomna att hjälpa till från 18.00 torsdagen den 18e juni. Ta gärna med blommor!

Tennisbanan ren och klottret sanerat

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen den 17 maj! Drygt 30 vuxna och ett gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid ångbåtsbryggan och området i allmänhet. Det rådde full aktivitet från kl 9.30 fram till ca kl 12, då den numera traditionsenliga och uppskattade hamburgerlunchen serverades, om än med nytillkomna rutiner kring servering och handhygien.    

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

 • Två vägbulor monterades och ytterligare två kommer monteras inom kort
 • Ångbåtsbryggans väntkur målades svart i syfte att måla över allt klotter
 • Diverse större stenar i området klottersanerades
 • Sly röjdes utmed Rörsundsviksvägen och Risvägen 
 • Skräp plockades utmed Båtvägen och stranden

Nedan arbete utfördes vid midsommarängen/lekparken:   

 • Tennisbanans staket lagades
 • Hela tennisbanans underlag rengjordes med grovrent och skurborste (ett fantastiskt jobb av alla inblandade!)
 • Räcket vid linbanans plattform lagades
 • Midsommarstångens vågräta liggare lagades
 • Midsommarängen krattades av
 • Nytt nät till fotbollsmålen monterades upp
 • Rabatter rensades
 • Allt ogräs under gungställning rensades

Nedan arbete utfördes vid Ingas Paviljong:   

 • Två nya fina trappsteg i trallvirke upp till de båda ingångarna på Ingas paviljong byggdes och lades på plats

Väntkuren på ångbåtsbryggan svart! Blev det inte roligare än så?

På att-göra-listan för vårens arbetsdag stod att sanera klotter i området. På väntkuren ansågs det vara lättare att måla över, än att försöka tvätta bort klottret. Stort tack till er som gjorde kuren fin igen!

Styrelsen driver ett projekt att rusta upp miljön runt ångbåtsbryggan och en ny väntkur. Planen var att informera om det på föreningsstämman i april. Läget nu är att föreningen lämnat in bygglovsansökan till kommunen. Eftersom platsen omfattas av strandskydd och enligt detaljplanen är naturmark som inte får bebyggas, så kommer handläggningen av bygglovet ta tid. Men styrelsen är tillitsfull att det kommer att lösa sig bara kommunens kvarnar får mala ett tag.

Tennisbanan är inte bara ren – nu går den att boka också

Tennisbanan vid midsommarängen blev ordentligt skurad på städdagen. Vilken skillnad! Nytt är också att det sitter en griffeltavla för tidsbokning vid ingången till banan. Man kan endast boka en tid samma dag och då max en timme. Kommer du försent har någon annan rätt att ta din tid efter tio minuter. Krita och sudd får man fixa själv.

Tennisbanan är öppen för alla men var rädd om underlaget, t ex ska man inte slira med cykel. Cykling, basket, skateboard och annan lek är ok men tennisspel går alltid först. Boende i Riset har alltid förtur.

Du vet väl att…

…i Ingas Paviljong finns fem bord och 20 stolar för utlåning. De är fällbara och lätta att bära. Flera medlemmar har använt möjligheten och varit mycket nöjda. Citat: Stolarna är till och med bekväma! Hör av dig till styrelsen om du också vill låna!

Välkommen på arbetsdag 17 maj

Söndag den 17 maj är det arbetsdag i föreningen. Lite senare på våren än vanligt på grund av coronaläget. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start kl 09:30 och planerar att dagen avslutas senast kl 15.00.

Vi kommer att städa och ställa iordning såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bland annat ska diverse sly, ris och nedfallna träd från februaristorm tas om hand, tennisbanans staket lagas, rabatter rensas, väntkur på ångbåtsbryggan målas om, Karbosjöns grill/badplats iordningställas, farthinder monteras. 

Allas krafter och insatser behövs! Även barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström och Sofia Kinch.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och om de inte har lättat håller vi två meters avstånd till varandra. Du deltar bara om du är helt frisk och garanterat smittfri. De som tillhör riskgrupper är ursäktade denna gång och bör stanna hemma med gott samvete.

Ni som är på plats – medtag med fördel blandade redskap som röjsåg och trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror. Har du tillgång och möjlighet att ta med ett släp att köra iväg grenar och kapade träd med välkomnas det!

Vi bjuder på det som går att servera på ett smittsäkert sätt – men vi hoppas kunna grilla hamburgare som vanligt. 

Välkomna!

I korthet:

TENNISBANAN VÅRÖPPNAD Tack vare frivilliga och ivriga krafter är nu tennisbanan öppen för spel även med senare städdag än vanligt.

TA EN PROMENAD Vi har flera mysiga och undanskymda platser i vårt område. Där vill vi gärna att det ska vara lugnt och städat. Är du på en kvällspromenad får du gärna ta en sväng förbi lekplatsen, utkiksplatsen, Karbosjön eller Båtvägen. Ju mer rörelse i området, desto mindre lockande att störa och stöka. 

Är gatubelysningen trasig?  Du kan enkelt och effektivt själv anmäla trasiga lampor på kommunens hemsida. Ungefärlig adress och en bild är allt som behövs.

JAKT Under vinterns jakttillfällen har totalt nio rådjur skjutits. Det finns fortfarande gott om djur kvar enligt viltvårdaren. De håller också ögonen på bäver i Karbosjön. 

DU VET VÄL ATT i Ingas Paviljong finns fem bord och 20 stolar för utlåning. De är fällbara och lätta att bära. Flera medlemmar har använt möjligheten och varit mycket nöjda. Citat: Stolarna är till och med bekväma! Hör av dig till styrelsen om du också vill låna!

ELDNINGSVECKOR Under våren 2020 är eldning av torrt vedartat avfall tillåten v 18–19 (27 april–10 maj).

ÖKAT KLOTTER I OMRÅDET Den senaste tiden har vi sett en markant ökning av skadegörelse i form av klotter. Inte bara i Riset utan hela Kummelnäs, Vikingshill och området bakom Nacka Trä.Det verkar vara samma person eller personer som ligger bakom då det är ”647”, ”Morf” ”c+aw” och ”e+z” som upprepas. Här i Riset har vi beställt klottersaneringsmedel, tagit kontakt med Boo Energi som äger elskåpen samt planerar att måla om kuren vid bryggan. Trist i både tid och pengar. Snälla hjälp oss att få ett stopp på detta. Håll ögonen öppna och prata gärna med hela familjen om någon sett, hört eller vet något.

Information på mejl Vill du ha mejl när föreningen har viktig information – som hur det går med vägarna? Du kan också välja att få fakturor via epost. Anmäl dig på risetsvagforening@gmail.com.

Alltid aktuellt – håll till höger och max 30 km/h på våra vägar

Ny anslagstavla vid Midsommarängen

Med hjälp av Dekormakarna AB har vi fått en ny skylt. På kartan ser du gemensamma ytor, stigar och bekvämligheter. På sidorna finns plats att sätta upp lappar och meddelanden. Planen är att skyltar i samma stil ska sättas upp vid infarterna till vårt område, då med budskapet ’Välkommen till Riset. Kör försiktigt, här finns höns, katter och barn på vägarna’. Önskemål har även inkommit om fler kartor.

Korsningen uppsnyggad – men ska bli ännu finare

Tillsammans med Veidekke och Nacka kommun har styrelsen konstaterat att möjligheten till återplantering längst Risets Alväg är begränsad. Det beror bland annat på spontar i det nya diket samt jordens beskaffenhet. Diket måste även vara tillgängligt för grävarmaskin för löpande underhåll.

Plantering kommer att ske på några av ytorna längst vägen, där det är möjligt och där inte underhållsarbetet påverkas.

Arbete med att utforma planteringarna pågår och nya buskar och träd planeras ske under 2020 och då under en tid då det är bäst att plantera – troligtvis höst.