Risets historia – Intro: Som jag kommer ihåg det

Hur gammalt är Boo? Hur gammalt är Riset? Vad har hänt och varför kallas det Riset? Hur ska man kunna svara på det? Men vi vet i alla fall att Riset ligger i Velarosund som ligger i Boo som ligger i Uppland medan övriga Nacka ligger i Södermanland, hur det nu hänger ihop. Hur blev det så?

Så här tror vi det kom sig. När vi i äldre dagar festade på grisen Särimner i Valhall med Oden, Tor, Röde Orm och alla andra var Värmdö skeppslag en krigsorganisation i led och ledungsväsendet och hörde till Uppsala. (Ledungsväsendet var att hålla båt och manskap) Värmdö ansågs ligga i Roslagen liksom Vaxholm på den tiden. När kungen kallade till härnad bemannade vi våra långbåtar och seglade till Konstantinopel och andra exotiska platser, dåtidens charter kan man säga. Nu sitter vi och väntar på nya resmål och därför har det inte funnits anledning att byta landskap. Alla som bor i Boo är dock rörande överens om att det är ett privilegium att bo här, även som Upplänningar. Tanken med denna historia är givetvis att läsaren ska vidga sin syn på våra områden, se hur det ser ut idag och kunna tänka på hur det såg ut igår. Hur det ser ut i morgon är betydligt svårare att svara på, men att Riset och Boo kommer att förändras och att vårt ”gamla” för evigt försvinner är ganska säkert. Boo hembygdsförening är en bra källa till händelser som berör. Där kan man anskaffa skrifter som djupare går in på vår trakt och historia, de är dessutom billiga. Med dessa som stöd kan Ni uppleva Boo på ett utmärkt sätt under uppfriskande promenader. Jansson, Wästberg, Quist, Sundin, Wilke, Phil Atmer, Östling, ja, säg den som inte fått bidra med stoff till denna historia. Dom har alla grävt djupt i gamla arkiv ror att finna sanningar, rorfattaren av detta aktstycke har bara sammanställt. Vår historia berättar därför inte så ingående om det som andra berättat om så mycket bättre. Vissa stycken i följande texter hör naturligtvis inte till Riset eller ens till Boo, men för att fånga tiden har författaren ansett det nödvändigt att förklara tidsepokerna och de personer och händelser som bidrog till att vårt område är vad det är. Något, är hur som helst från minnenas garderob och protokoll. Det mesta är dessutom sant. Författaren har valt att berätta stora delar av historien i episodform och inte strikt kronologiskt. Nu börjar vi skrönan om resan mot det som blev Riset i Vikingshill, men inte med historieskrivaren, utan med lekmannens fantasi som skenat iväg.

Hans Persson