Omfattande bäverskador kring Karbosjön

De senaste åren har bäverstammen i Karbosjön växt kraftigt och gör större och större skador i och runt sjön. De tar sig längre och längre upp på tomterna runt omkring. Förutom fällda träd och skadad egendom täpper de till avrinning och höjer vattenståndet. Föreningen har tvingats akutfälla träd som hotade att falla över en fastighet. Därför kommer skyddsjakt att ske den närmaste tiden. Då det finns gott om bäver i den här delen av Nacka är målet att kraftigt decimera stammen i Karbosjön. Föreningen återkommer med mer information om när.

 

Eldningsveckor 2017

Under 2017 är eldning av torrt vedartat avfall tillåten vecka 17–18 (24 april–7 maj) och vecka 42–43 (16–29 oktober) i Nacka kommun. Som vanligt gäller att röken inte får besvära grannar. Mer info om reglerna finns på kommunens hemsida: http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sortera/tradgardsavfall/eldning-av-tradgardsavfall/

Arbetet på Vikingshillsvägen igång i april

Kommunen och entreprenören Veidekke ligger i startgroparna för att börja arbetet med Vikingshillsvägen. Förutom vatten och avlopp är målet att vägen ska bli säkrare för både bilister och fotgängare.

Arbetet påbörjas i slutet av mars eller början av april, men redan nu pågår vissa förberedelser på plats. Kör försiktigt! Kommunen lovar att vägen ska vara öppen för trafik hela projekttiden, men vissa störningar kan förekomma.

Bygget har en egen sida på nacka.se där all information ska läggas ut under hand. http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/vikingshillsvagen/#panel-startpage