Jägaren tillbaka v49

Jägaren är i området dagtid måndag den 5 december till och med fredag den 9 december. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Jakten är som vanligt begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd.