Dags att bekämpa parkslide i Riset

Som fastighetsägare uppmanas du vara väldigt uppmärksam på parkslide på din tomt och bekämpa den enligt rekommenderade metoder (läs mer på risets.se). Då parksliden kan skjuta rotskott på upp emot 7 meter är det inte bara ett potentiellt hot för din egendom utan även för dina grannar.
Inom Riset har vi i dag tre större bestånd på föreningens mark. De finns längs Risvägen och Risets Alväg. Det största finns ovanför grillplatsen vid Karbosjön, intill Risets Alväg. I övrigt finns den vid Vikingshillsvägen vid Enrisvägen, Fösabacken och Rörsundsviksvägen. Meddela gärna oss om du upptäcker den på fler ställen.
Det räcker inte att lägga in bekämpningen av de bestånden som en del av de två arbetsdagarna vi har per år. En eventuell utrotning kräver tätare insatser en så.

Styrelsen fick i uppdrag för 2019 att upprätta en grupp och handlingsplan för att bekämpa parkslide i vårt område. Detta har vi inte lyckats med. Om du vill delta i gruppen och rädda Riset från den invasiva växten är du väldigt välkommen att anmäla dig till Jessica Jernström direkt eller via risetsvagforening@gmail.com. Ju fler vi blir, desto rimligare blir arbetsinsatsen som krävs.

Varför måste parkslide bekämpas

Parkslide är starkt invasiv och kan konkurrera ut andra växter, förändra ekosystem samt förstöra livsmiljöer för inte minst grodor och fåglar. Rötterna är så kraftiga att de kan tränga in i byggnader och vattenledningar. Läs mer på Naturvårdsverket.

Så ska du inte bekämpa parkslide

 1. Använd inte kemisk bekämpning.
 2. Både rötter och stamdelar kan sprida parkslide och om du kör sönder
  materialet med till exempel en röjsåg kan du få mängder med nya plantor.
 3. Slarva inte med skräpet. Förpacka och lämna till förbränning. Transportera med täckt släp så inga småbitar faller av längs vägen.
 4. Tröttna inte halvvägs. Ett bestånd parkslide kan breda ut sig kraftigt om du klippt eller dragit upp stjälkarna och sedan lämnat beståndet i fred.
 5. Jobba inte ensam. En planta kan skjuta nya skott upp till 7 meter bort. Då behöver grannarna också hålla koll.

Källa: Tidningen Land, hela texten hittar du här: https://www.land.se/tradgard/sa-ska-du-inte-bekampa-parkslide/

Föreningsstämman skjuten på framtiden

Med anledning av den rådande Corona-situationen och de myndighets-rekommendationer som finns att inte samla många människor i samma rum har styrelsen på kort varsel beslutat att inte genomföra stämmorna för Risets Väg- och Tomtägareföreningar som planerat den 19 mars.

Som ytterligare grund till beslutet ligger:

 • Det finns inga avgörande beslut som måste fattas på denna stämma som inte kan vänta någon eller några månader.
 • Den likvida situationen i föreningarna såväl som sektionen (område B) är inte akut.
 • Ett flertal medlemmar uppfattar sig vara i någon av de utpekade riskgrupperna och hindras därmed att deltaga

Styrelsen ansåg så sent som i helgen att stämmorna skulle genomföras och gick även ut med meddelande om detta på hemsidan, men ovan punkter har fått oss att byta åsikt och skjuta på stämman. Beslutet innebär att styrelsen avser kalla till en stämma vid senare tillfälle. Det är i dagsläget svårt att bedöma när i tiden detta sker men med största sannolikhet först efter sommaren. Det ger även de medlemmar som tillhör riskgrupper för Corona en möjlighet att deltaga utan risk för sin hälsa.

Det är självklart olyckligt att på kort varsel fatta beslut om inställd stämma, men styrelsen anser att mötets syfte är allas möjlighet att få uttrycka sin åsikt, vilket för flera skulle hindrats om vi genomförde stämman nu i mars.

Frågor och synpunkter kan med fördel lämnas via mail till risetsvagforening@gmail.com

/Styrelsen Risets Väg- och Tomtägareförening

Stämma som planerat

OBS! Efter beslut den 17 mars är nu stämman uppskjuten. Mer info här: http://risets.se/?p=4229


Nu på torsdag, den 19 mars, håller föreningarna stämma precis som planerat. Klockan 19.00 i Backeboskolan.
I dessa Coronatider måste vi också anpassa oss och ber dig som varit i ett riskområde eller har några som helst symtom på förkylning eller influensa att stanna hemma. Vi måste vara rädda om varandra!

Vill du fortfarande få en chans att tycka till kan du skicka med en av dina grannar en fullmakt. Observera att grannen ska vilja rösta på samma alternativ som du. En fullmakt finns att ladda ner här:

Behöver du bli påmind om stämmans innehåll, eller vill känna på hur det kan vara med digitala dokument – hittar du underlagen HÄR.

Jakt i Riset vecka 7

EDIT måndag 10/2: Ingen jakt denna blåsiga måndag. Preliminärt jakt tisdag och torsdag som det ser ut nu.

Måndag till torsdag, 10–14 februari, är det dags för besök av viltvårdarna igen. Det är rådjur som är målet – trots tidigare avskjutning är stammen fortfarande stor för vårt lilla område. Som vanligt sker jakten dagtid (efter kl 9), när det är ljust och inte när det är för blåsigt eller för mycket människor i rörelse samt på våra gemensamägda områden.

Ingen snö än – men så gör du om den kommer

Nacka vatten och avfall tipsar om hur sophämtningen – och även snöröjningen – fungerar smidigt även om det finns snö:

 • Vänta gärna med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen, om det är möjligt. Snöröjning påbörjas ofta tidigare på dygnet.
 • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen. Tänk även på att skotta bort snövallar.
 • Dumpa inte snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan.
 • På tömningsdagen ska kärlen ställas med hjulen inåt, om inget annat meddelats. Kärlen ska dessutom ställas jämsides med infarten eller i grindöppningen för att underlätta för snöröjningen.
 • Sopor fryser ofta fast i kärl vintertid. Skaka därför regelbundet på både rest- och matavfallskärl och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.
 • Ta gärna in kärlen så snart de har tömts, så hindrar de inte för snöröjningen.

Jakt vecka 3

Nu kommer viltvårdarna tillbaka till vårt område. Under v 3, vardagarna den 13 till 17 januari sker jakt på rådjur i vårt område. Jakten sker när det är ljust, under dagtid efter kl 8.30 då morgonrusningen är över i området, och på våra gemensamägda områden. Vid eventuella frågor vänligen kontakta Risets vägförening på risetsvagforening@gmail.com.

Igensatta brunnar bakom översvämningen

Efter den senaste tidens kraftiga regn liknar Midsommarängen mer en sjö än en lekplats. Delar av styrelsen har inspekterat tillsammans med Ingvar Palmqvist och funnit att två igensatta dräneringsbrunnar ligger bakom problemet. Flera medlemmar har hört av sig och med oro för att vägprojektet är problemet, men så är med andra ord inte fallet.

Inloppet vid anslagstavlan och utloppet ner i diket utmed Rörsundsviksvägen hade båda sådant stopp att vatten inte kom vidare som det skulle. Palmqvist har grävt en stor del av söndagen för att åtgärda problemet och Cija tank är kontaktade för att komma och spola rent röret. Ta gärna en titt på brunnarna vid din tomt så att det inte är fler i området som är så här kraftigt igensatta.

Röde Orms väg avstängd

På grund av all nederbörd har delar av Röde Orms väg skadats. Tillsammans med att flera använder vägen som smitväg för att undvika trafikljusen på Vikingshillsvägen har vi tillfälligt stängt av delar av Röde Orms väg. Pilar för omdirigering finns utsatta.
Vägen öppnas igen när skadorna åtgärdats.