UPPDATERAD INFORMATION OM BELÄGGNINGSARBETET

Till berörda boende i området Risets vägförening

Nu är vi i gång med beläggningen i området och förväntas vara klara på måndag 6/11. Den 14/11 kommer vi att utföra asfaltslagningar på Risvägen för att sen till våren utföra en komplett beläggning med Y1B. Dagarna innan asfaltslagningen kommer vi ha grävmaskin och anläggare som skär upp den gamla beläggningen och justerar ytorna. Framkomligheten är därmed begränsad.

Under vecka 45 (från den 6/11) kommer potthålen på Risets Alväg att lagas med en försegling för att klara vintern. Kan inte säga någon exakt dag detta kommer utföras då det inte går att lägga förseglingen när det regnar, men den är på gång. Till våren kommer sedan hela Risets Alväg få en ny beläggning. Mer info om det kommer senare.

Viktigt att fortsätta tänka på säkerheten!

Vi vill påminna om att tänka på säkerheten genom att.

1. Var ute i god tid så ni slipper ha bråttom. Vi kan stå i vägen men flyttar oss så snart vi kan.
2. Visa tydligt att ni vill passera och invänta klartecken från arbetarna på plats att passera.
3. Viktigt att inte vara i närheten av maskinerna utan att ni först fått ögonkontakt och ett okej från maskinisten.
4. När ni passerar var uppmärksamma och kör eller gå försiktigt

Om ni ser något som känns otryggt eller fel så hör av er till oss, vi vill att alla känner sig säkra!

Viktigt att veta!

Vi gör vad som är möjligt för att ni ska kunna få in era bilar på fastigheterna under arbetes gång.

Om ni har några planerade leveranser så hör av er till oss, vi gör vad vi kan för att det ska fungera trots att vi arbetar här. Prata gärna med våra yrkesarbetare på plats om ni undrar något.

Information från oss

Frentab Entreprenad AB, Box 26, 134 21 Gustavsberg, 08-570 260 90, www.frentab.se

Den information vi lämnar ut är för att ni skall veta var de stora arbetena är som påverkar er mest. Vi kommer även att utföra arbeten på sträckor som inte står i informationen men det är då mindre arbeten som inte påverkar mer än att vi finns på plats, vi kan med andra ord lätt flytta på oss om vi står i vägen. Så snälla ni bli inte för besvikna om ni hittar oss på platser vi inte informerat om.

Kontakt:

Platschef: Dennis Schedin
E-post, arbetsledning: kummelnas@frentab.se

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan. Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa.

Dennis Schedin Platschef

BELÄGGNINGSARBETET STARTAR MÅNDAGEN DEN 23 OKTOBER

 Till berörda boende i området Risets vägförening 

Hej 

Nu är vi i gång med upprustning av vägarna i Riset. Vi har ett lag som gör arbeten runt om i området inför hyveln som kommer måndag 23 oktober 

Viktigt att fortsätta tänka på säkerheten! 

Vi vill påminna om att tänka på säkerheten genom att. 

  1. Var ute i god tid så ni slipper ha bråttom. Vi kan stå i vägen men flyttar oss så snart vi kan. 
  2. Visa tydligt att ni vill passera och invänta klartecken från arbetarna på plats att passera. 
  3. Viktigt att inte vara i närheten av maskinerna utan att ni först fått ögonkontakt och ett okej från maskinisten. 
  4. När ni passerar var uppmärksamma och kör eller gå försiktigt 

Om ni ser något som känns otryggt eller fel så hör av er till oss, vi vill att alla känner sig säkra! 

Var jobbar vi nu? 

Risets Alväg 

Här arbetar vi med att lägga ner dräneringsrör från Ristorpsvägen över risets alväg, samma arbeten kommer göras vid Risvinkelvägen och Sångfågelvägen. 

På fösabacken kommer vi under veckan utföra dräneringsarbeten vid vändplanen. 

Hyvel 

På måndag kommer hyveln och drar till alla grusvägar som tillhör vägföreningen, detta kommer göra att framkomligheten är begränsad. Vi beräknar att det kommer ta 2 dagar för hyveln att dra till alla vägarna förutsatt att vi inte stöter på hinder. Vill påminna er om att vara ute i god tid och inte stressa. Försök inte att klämma er förbi med bilar, cyklar etc. 

Beläggningsarbeten 

Beläggningslaget kommer att etablera på torsdag den 27 oktober och eventuellt starta med beläggningen då, det är fortfarande lite osäkert exakt tid när de är etablerade och klara här i Kummelnäs. Sen startar alternativt fortsätter dom på måndagen 30 oktober. Beläggningsarbetet beräknas ta 2 dagar. Under dessa 2 dagar kommer det vara väldigt begränsat med framkomligheten så jag vill påminna er om att vara ute i god tid och inte stressa. Försök inte att klämma er förbi med bilar, cyklar etc. Frentab Entreprenad AB, Box 26, 134 21 Gustavsberg, 08-570 260 90, www.frentab.se 

Viktigt att veta! 

Vi gör vad som är möjligt för att ni ska kunna få in era bilar på fastigheterna under arbetes gång. 

Om ni har några planerade leveranser så hör av er till oss, vi gör vad vi kan för att det ska fungera trots att vi arbetar här. Prata gärna med våra yrkesarbetare på plats om ni undrar något. 

Information från oss 

Den information vi lämnar ut är för att ni skall veta var de stora arbetena är som påverkar er mest. Vi kommer även att utföra arbeten på sträckor som inte står i informationen men det är då mindre arbeten som inte påverkar mer än att vi finns på plats, vi kan med andra ord lätt flytta på oss om vi står i vägen. Så snälla ni bli inte för besvikna om ni hittar oss på platser vi inte informerat om. 

Kontakt: 

Platschef: Dennis Schedin 

E-post, arbetsledning: kummelnas@frentab.se 

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan. Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa. 

Dennis Schedin Platschef 

NU STARTAR BELÄGGNINGSARBETET AV VÅRA VÄGAR

Nu ska vi äntligen gå i mål med vårt långdragna vägprojekt. Under våren och sommaren har styrelsen haft hjälp av en projektledare att ta fram ett förfrågningsunderlag för beläggning och upprustning av våra vägar. Förfrågningsunderlaget skickades ut till fem entreprenörer där vi till slut bestämde oss för att skriva kontrakt med Frentab. Det var ett givet val eftersom Frentab hade bäst pris och dessutom väldigt god lokalkännedom tack vare att de haft de två tidigare projekten (vägupprustningen och VA-projektet).

Majoriteten av vägarna kommer beläggas med en 40 mm tjock beläggning som kallas IMT. Det står för Indränkt Makadam Tät. Det är en kostnadseffektiv lösning som framförallt är vanlig på mindre trafikerade vägar likt de vi har. Den kommer öka bärigheten på vägarna och underlätta vinterunderhållet. 

På Risets Alväg, som redan har ett ytskikt, kommer vi istället laga de vägskador som finns idag. 
I Frentabs uppdrag ligger även att rensa och återställa diken, samt att rensa alla trummor så att vi säkerställer att vattenavrinningen fungerar som den ska. 

Eftersom arbeten med beläggning är väderkänsliga och till viss del temperaturberoende är det nu prioriterat att få vägarna belagda innan vintern. Till våren görs sen resterande arbeten med dikes- och trumrensning etc. Det kommer som vanligt att bli lite trångt på vägarna under oktober-november och igen under våren, men håll ett öga här på Risets hemsida där information kommer att förmedlas löpande om var arbetet pågår vecka för vecka. 

ÄR DU RISETS EGEN FOTOGRAF?

Är du kanske hobbyfotograf och tycker det vore roligt att hjälpa oss med lite bättre bilder än de vi själva lyckas få till? Städdagar, stämmor, loppis, pizzabåtar, tennismatcher, potthål, fint grävda diken, ängsblommor mm väntar på att bli fotograferade och uppvisade på kommande uppdaterade hemsida och i vissa fall kanske även på sociala medier och i Riset Nytt? Det vore ju fantastiskt om detta kunde vara intressant för en talangfull fotograf i vårt område som även kunde redigera dessa bilder vid behov. Är det du? Om det inte är du kanske du känner någon du tror skulle vara intresserad?

Hör gärna av dig till mig så kan vi prata mer om vad det skulle kunna innebära! Ludvig Werner på ludvig.werner@ygne.se

RISETS VÄGFÖRENING BLIR MOMSPLIKTIG

Skatterättsnämnden slog den 21 februari 2023 fast att samfällighetsföreningar är momspliktiga när de tillhandahåller tjänster till sina medlemmar mot ersättning. Beslutet ändrar en äldre praxis som hittills varit gällande sedan urminnes tider.

Vad innebär detta för oss i Risets vägförening?

Styrelsen har hittills valt, på Riksförbundet Enskilda Vägars (REV) inrådan, att avvakta med momsregistreringen tills ett utslag i Skatterättsnämnden meddelats. I och med ovan besked kommer vi nu att momsregistrera föreningen retroaktivt från den 1 januari 2019. Det innebär också ett arbete med att uppdatera föreningens kontoplaner, ingående och utgående moms måste börja bokföras, momsdeklarationer ska lämnas in till Skatteverket, momsinbetalningar göras och så vidare.

För föreningens medlemmar innebär beslutet egentligen inte så stora förändringar, föreningen ”säljer” ju inga egna tjänster till medlemmarna utan vi köper i vår tur in tjänsterna från olika leverantörer. På det stora hela kommer vi därför kunna kvitta utgående mot ingående moms och i slutänden skulle det kunna bli ett nollsummespel. Föreningen har dock tagit upp lån för att finansiera vägupprustningen i samband med genomförandet av detaljplanen och VA-projektet. Nu betalar vi ränta på lånen. Räntan innehåller ingen ingående moms vilket gör att medlemmarna nu kommer att drabbas av att 25% moms läggs på räntekostnaden.

Skatterättsnämndens besked har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen men ett eventuellt avgörande kommer förmodligen dröja till 2024 eller ännu senare. Riksförbundet Enskilda Vägar (som är samfälligheternas ”riks- och intresseorganisation”) rekommenderar nu därför alla sina medlemmar att inte avvakta med att momsregistrera sig. Skulle Högsta Förvaltningsdomstolen komma fram till en annan bedömning än Skatterättsnämnden kan samfällighetsföreningarna göra retroaktiva rättningar.

NACKA KOMMUN INFORMERAR OM NÖDUTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN

Vi på Nacka vatten och avfall vill informera er samfällighet om ett planerat nödutsläpp av avloppsvatten i Höggarnsfjärden utanför Kummelnäs.

Utsläppet behöver göras på grund av underhåll och renovering av Porsmossens pumpstation.

Om arbetet

Utsläppet sker på 18 meters djup, cirka 110 meter ut i fjärden. Vi bedömer att det är liten risk för att utsläppet kommer att märkas av, men vi beklagar ifall det trots allt skulle orsaka olägenheter för er boende. Arbetet påbörjas 29 augusti och beräknas pågå i max tre dagar. 

Undvik att bada

För säkerhets skull avråder vi från bad från och med arbetets start och en period efter att arbetet slutförts. Vi tar badvattenprover under en tvåveckorsperiod efter slutfört arbete och resultaten publiceras på Nacka vatten och avfalls webbplats. Vi kontrollerar även strandkanten och städar vid behov. 

Mer information finns bland ”Planerade och pågående VA-arbeten” på Nacka vatten och avfalls webbplats: nackavattenavfall.se. Det går även bra att kontakta projekt@nvoa.se för vidare frågor.

Med vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB
TELEFON 08 718 90 00
WEB https://www.nacka.se/nackavattenavfall/

FACEBOOK nackavattenochavfall
Så här behandlar Nacka vatten och avfall personuppgifter

Pizzabåten kommer till Rörsundsviken

Inom kort kommer Pizzabåten att lägga till i Rörsundsviken. När kalendern och vädret tillåter spikar vi tid och datum med dem och skickar ut exakt information till er. Det kommer att bli relativt kort varsel, 2-3 dagar innan, så håll utkik och ladda för pizzafest! Kanske blir det picknick vid båtklubben eller på midsommarängen? Håll fortsatt utkik i följande kanaler;

www.risets.se
www.flytandedeg.se
Facebook: Kummelnäsgrannar

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com