Notiser om Riset

Den planerade belysningen till midsommarängen och lekplatsen är beställd, men leveranstiden är oviss på grund av komponentbrist.

Tänk på att det är vinter och vägarna kan behöva skottas. Se till att underlätta för Ingvar när han skottar genom att inte ställa bilarna på vägen, så han kommer fram.

Det finns ett nytt förbättrat grillgaller vid Karbosjöns grillplats, så ta med något att grilla och njut av den fina utsikten över Karbosjön!

Om grilla inte är något för dig, men du vill ändå njuta av den friska luften så får du mer än gärna låna bord och stolar för utomhusaktiviteter. Det finns fem bord och 20 stolar för utlåning. Hör av dig till styrelsen på risetsvagforening@gmail.com om du också vill låna!

Julledighet för V/A arbete

V/A arbetet går snabbare än vad som var planerat. Lindestigen blir klart under december och Risvägen i slutet av januari. Preliminär start för arbete på Risbergsstigen är första februari. Vi återkommer snart med en uppdaterad tidplan för arbetet.

Frentab tar julledigt och pausar arbetet under v.52 och v.1 men kommer utföra visst arbete på Pilrisvägen v.1.

Ångbåtsbryggan – Bygge påbörjat & vintertidtabell

Nu har vintern kommit till ångbåtsbryggan och sedan den 13e december så gäller vintertidtabellen för båten. Ni finner tabellen här https://waxholmsbolaget.se/tidtabeller.

Vi kan även med glädje informera att bygget av den nya väntkuren har satt igång. Vi glädjer oss till att se den klar och kunna använda den för att vänta på båten tillsammans med er.

Stämma röstade ja

Lördagen den 16 oktober höll Risets Tomtägareföreningen en extra stämma. Stämmans enda beslutspunkt handlade om att ge eller inte ge styrelsen mandat att ingå avtal med de två fastighetsägare som inkommit med förfrågan om fortsatt nyttjande av avloppsrör under midsommarängen. En klar majoritet av stämmans 25 representerade fastigheter röstade ja och därmed ges styrelsen mandat att ingå avtal enligt framtaget underlag. Protokollet kan läsas i sin helhet här.

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com