Årets bästa städdag

Stort tack till alla som var med på arbetsdagen den 24 april! Trots att väderleksprognosen lovade ett omväxlande aprilväder så var det cirka 40 personer närvarande med humöret på topp och som utförde ett otroligt bra arbete. En stor skara av flitiga barn jobbade också väldigt hårt och hjälpte även till med att testa lekplatsens nya attraktion, klättergången.

Städdagen började redan 9.30 och det var högt tempo ända fram till klockan 12, då våra mästerkockar serverade grillad korv och hamburgare. Städdagen fortsatte sedan, med viss paus för kaffe och kaka, fram till klockan 14 då årsmötet började.

Utöver att massor av sysslor avklarades var det också himla trevligt. Som tur är så har vi en städdag till redan i höst, ses då!

Utfört arbete vid Karbosjön

 • Monterat badstege

Utfört arbete vid midsommarängen

 • Krattat ängen
 • Sopat tennisplan samt satt upp nät
 • Monterat tre nya bänkbord
 • Rensat rabatten
 • Rensat ogräs under gungorna

Utfört arbete vid lekplatsen

 • Klätt farlig sten med rep
 • Rättat upp gångbryggan
 • Byggt en klättergång över slänten
 • Skyfflat ut bark under linbanan, rutschkanan och gångbryggan
 • Skyfflat ut toppdress på ängen
 • Målat de nya trähästarna
 • Monterat ratt och ny flagga till skeppet
 • Lagat fotbollsnät

Ingas Paviljong

 • Byggt odlingslådor framför altanen

Årsmöte i aprilväder

Lördagen den 24 april var det årsmöte för både Risets tomägarförening och Risets Vägförening som trots det omväxlande aprilvädret, med både sol och snö, hade 34 medlemmar närvarande. I och med det kalla vädret så hölls mötet kort och koncist. Till skillnad från tidigare år så hade vi även vårens arbetsdag i samband med årsmötet.

Utöver ordinarieagenda så kan det konstateras med korthet att utbyggnaden av VA har kunnat påbörjas tidigare än planerat. Nedan bifogas protokoll som innehåller detaljerna från stämman.

VA-arbetet har startat

Nu händer det! När föreningens kassör flyttade till Riset 1993 sa mäklaren ”Jodå, kommunalt VA är på gång”. — Han fick rätt till slut!

VA-projektet för område B och Rörsundsviken II har startat och planeras pågå till efter hösten 2023. Beställare är kommunen genom Nacka Vatten och Avfall och genomförare (de som gör arbetet) är Frentab. Vägföreningen deltager som referensgrupp under hela arbetets gång.

Här finns information från Nacka Vatten och Avfall: https://www.nacka.se/4a4edb/globalassets/nackavattenavfall/dokument/va/utbyggnad-va-i-fritidshusomrade-2019_web.pdf

För snabb kontakt och smidigt genomförande är det viktigt att ge Frentab aktuella kontaktuppgifter så att de kan komma ut med information om vad som planeras. Även boende längs Risets Alväg är välkomna att lämna kontaktinformation då ni också påverkas av vägarnas framkomlighet. Lämna kontaktuppgifter via mailadressen kummelnas@frentab.se

Första väg som grävs upp är Ristorpsvägen följt av Karbovägen, Pilrisvägen och östra delen av Risvägen (mellan Röde Orms väg och Vikingshillsvägen).

Frentab kommer kalla de boende till och genomföra informationsmöten löpande, kvarter för kvarter, innan de påbörjar nya vägavsnitt. Dessa möten är viktiga att deltaga i eller få information ifrån. Mötena ger information om hur Frentab planerar att gå till väga samt hur access till egna tomten kan ske under arbetstiden samt hur post, sophämtning samt tanktömning kan genomföras.

En kritisk del i arbetet är fastighetsägarnas möjlighet till parkering när vägen till tomten är uppgrävd. Föreningen kommer tillgängliggöra de allmänna platser som finns i området, men försök även tala med grannar och närboende om möjlighet att låna och låna ut parkeringsplatser under arbetet.

Varje fastighetsägare skall enligt genomförd lantmäteriförrättning hantera sitt eget dagvatten. Det får inte rinna ut på vägarna eller ledas till grannens tomt. Mer information finns här: https://www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/vagledning-fastighetsagare/

Kommunens information om arbetet kommer att läggas ut här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/furuvagen/#panel-startpage

Innan påkoppling på det kommunala VA-systemet kan göras måste ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren. Detta görs genom en ansökan via kommunens hemsida.

Påkoppling till VA-nätet sker löpande och betalning sker vid påkoppling.

Det arbete som krävs på egna tomten (nedgrävning av LTA-pump och ledningar samt inkoppling i huset) görs inte av Frentab. Varje fastighetsägare måste själv ombesörja en entreprenör som utför detta arbete.

Åt du hamburgare på arbetsdagen?

ICA, som levererade kötthamburgarna till lördagens arbetsdag, har återkallat hamburgarna då det påvisats salmonella i köttråvaran.
Styrelsen bedömer smittorisken låg då hamburgarna lades frysta på grillen och grillades väl innan servering. Salmonellabakterien dör direkt vid 70 grader och hamburgarnas temperatur bör i samtliga fall ha överskridit 70 grader. Vidare hade de som grillade välspritade händer och ingen annan fick röra verktyg eller grill. Liten risk för spridning till de andra livsmedlen med andra ord. För den vanligaste formen av salmonella dyker symtomen upp hastigt och redan efter en till tre dagar.
Skulle du ändå känna oro eller besvär finns mer information här:  https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/infektioner-i-mage-och-tarmar/salmonella/

Från Frentab om VA-utbyggnaden

Till berörda boende i område B (Riset) 

Hej 

Inom kort så kommer vi att påbörja våra arbeten med utbyggnad av kommunalt VA i område B. 

För att vi ska kunna informera er löpande om hur vi arbetar, vilka gator som stängs av, sophantering,  posthantering m.m så önskar vi att få in era kontaktuppgifter till projektets e-post:  kummelnas@frentab.se 

Vänligen mejla oss: namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och ett telefonnummer.  Största delen av kommunikationen kommer fortsättningsvis att ske via mejl, samt via www.risets.se 

Innan vi sätter igång kommer vi att gå en syn med beställare och vägförening och i samband med detta märka ut var eran anslutningspunkt kommer att vara vid tomtgränsen (en pinne märkt med VA). 

Önskar ni en egen syn av er fastighet tillsammans med oss, är ni välkomna att höra av er till  kummelnas@frentab.se så bokar vi en tid. 

Har man önskemål om att flytta sin anslutningspunkt måste detta anmälas till byggledare Anders Brattsell, anders.brattsell@rockstore.se  

Information om projektet finner ni på Nacka kommuns hemsida, se nedan: 

www.nacka.se > Stadsutveckling & trafik > Här planerar och bygger vi > Sök projekt på namn Riset (område B) 

Kontakt: 

Platschef: Martin Klang 

Arbetsledare: Robert Stark

E-post, arbetsledning: kummelnas@frentab.se 

Byggledare, Anders Brattsell: anders.brattsell@rockstore.se 

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan.  Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa. 

Jag och mina arbetskamrater ser fram emot att tillsammans med er genomföra denna VA utbyggnad. 

Martin Klang 

Platschef

Välkommen på stämma … och på städdag den 24/4

Styrelsen i Risets Väg- och Tomtägareföreningar kallar medlemmarna till årsstämma lördagen den 24 april 2021 klockan 14:00.
Liksom 2020 planeras stämman att genomföras covidsäkert utomhus på midsommarängen, men i år gör vi ett försök med två aktiviteter på en dag: Innan stämman genomför vi vårens arbetsdag och efter hamburgare och avslutade arbeten tar stämmoförhandlingarna vid.

På städdagen kommer vi att med gemensamma krafter städa och ställa iordning såväl midsommarängen och lekplatsen men även området i stort.
Allas krafter och insatser behövs. Även barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström.

Medtag med fördel blandade redskap som röjsåg och trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Självklart håller vi avstånd och använder rikligt med handsprit. Du som är i riskgrupp är självklart ursäktad från medverkan även denna gång. Lunchen genomför vi corona säkert och vegetariskt alternativ finns.

Så här ser planen ut:
09:30 Arbetsdagens början med samling på midsommarängen
12:00 för coronasäker grillunch – här får vi sprida ut oss och inte äta alla samtidigt
14:00 Årsmötet börjar
15:30 Årsmötet avslutas

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com