RÖSTA PÅ NACKAS FINASTE NYBYGGNATION 2023 – VÅR VÄNTKUR NOMINERAD!

Vi är väldigt glada över att vår nya fina väntkur uppmärksammats och nu är nominerad i Nackas Stadsbyggnadsutmärkelse 2023. Så kul!

Stort tack till Etat Arkitekter, Erik Törnkvist & Malin Belfrage, som ritat väntkuren. Nu kan vi alla rösta genom att gå in på:

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/arkitektur-och-gestaltning/stadsbyggnadsutmarkelsen-2023/stadsbyggnadsutmarkelsen-2023-kandidat-5/

Ni kan rösta på alla enheter ni har, dator, mobil, padda mm;-)

MIDSOMMAR PÅ MIDSOMMARÄNGEN – KAN DU HJÄLPA TILL?

Vi söker hjälp till att arrangera årets midsommarfirande på midsommarängen. Jessica som gjort mycket av arbetet de senaste åren kan fortsätta med vissa uppgifter samt vara kontaktperson (kontaktinfo nedan) men vi behöver hjälp för att få till ett riktigt fint firande. Det som framförallt behövs hjälp med är:
– Hämta ris till stången
– Ansvarig person för att klä midsommarstången
– Ansvarig person/lekledare/moderator på midsommarafton
– Bemanning av fiskdamm
Dessutom skall ju Godispåsar fixas, det skall affischeras, ljudanläggning kollas mm.

Vi hoppas du kan hjälpa till: kontakta Jessica på: jessica.jernstrom@hotmail.se

Tack!

Årets föreningsstämma

Den 14 mars hölls årets stämmor avseende verksamhetsåret 2023 för Risets Vägförening samt Risets Tomtägarförening i Backeboskolans lokaler. 25 personer som representerade 25 fastigheter fanns på plats. Samtliga dokument från stämmornas samt justerade protokoll finns att läsa här: https://risets.se/2024/

Till styrelse, valberedning samt revisorer valdes:

Risets Vägförening & Risets Tomtägarförening
Ordförande: Carl Alströmer
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Samuel Josefsson
Ledamot: Kasper Niklasson
Ledamot: Ludvig Werner
Suppleant: Sanna Hederus
Suppleant: Petter Österling
Suppleant: Ulrika Lång
Suppleant: Alexander Vintermist

Valberedning båda föreningarna:
Börje Drakenberg (sammankallande)
Martin Mella
Sophia Kinch
David Timner

Revisorer båda föreningarna:
Ordinarie: Malena Jönsson
Ordinarie: Marcus Rönnestam
Suppleant: Ebba Drakenberg
Suppleant: Bernt Jacobsson

Välkommen på städdag lördagen den 27 april!

I sedvanlig ordning bjuder Risets Väg-och Tomtägarförening in områdets medlemmar till en dag med arbete och gott sällskap. Efter god respons väljer vi att fortsätta med tidigare upplägg. Med gemensamma krafter städar och röjer vi på Midsommarängen, vid tennisbanan, nere vid Risets brygga, vid Karbosjön samt runt om i området där behov finns. Allas insatser välkomnas och behövs, även barnens! Medtag med fördel blandade redskap såsom röjsåg, trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar och skottkärror mm.

Upplägg för dagen:

10:00 Arbetsdagens början med samling på Midsommarängen
12:00 Grillunch serveras
13:00 Arbetet tar vid igen!
ca 15:00-16:00 avslutar vi för dagen

För frågor inför arbetsdagen går det givetvis bra att höra av sig till

risetsvagforening@gmail.com

Väl mött!

/Styrelsen

Deklarationstider

I samband med årets deklaration har fastighetsägare i området möjlighet att göra avdrag för sin andel av föreningens totala räntekostnader. Dessa räntekostnader uppgick under 2023 till totalt 387.784kr. Det totala antalet fastigheter är 164 vilket gör att fastighetsägare kan göra avdrag med 2.364kr.

Läs mer här:
https://skatteverket.se/foreningar/deklarera/sadeklarerarduatensamfallighet/sadeklarerardusomdelagareiensamfallighet.4.1c68351d170ce5545273d9b.html

8 NOVEMBER – NY UPPDATERING GÄLLANDE BELÄGGNINGSARBETET FRÅN FRENTAB

 Till berörda boende i området Risets vägförening 

Nu ligger beläggningen i området och det finns några saker som vi vill att ni tänker på eftersom beläggningen fortfarande är relativt mjuk och kommer vara det en tid framöver. 

Stå inte still med bilen och vrid på ratten, det blir väldigt lätt gropar av det. Speciellt ju större fordon man kör. Viktigt att tänka på detta i vändplaner samt om ni ska backa in på era infarter. Eftersom beläggningen fortfarande är mjuk är kanterna extra känsliga nu innan stödremsan ligger. Tänk därför på att inte åka ut mot diket vid möte. Stanna istället vid platser där bilarna får plats att mötas utan att köra över kanten på beläggningen.

De kommande 2-3 veckorna kommer vi att fortsätta arbeta i området för att sen ta ett litet uppehåll och komma tillbaka efter årsskiftet. 

I korsningen Sångfågelvägen/Risvägen kommer vi att gräva ner dräneringsrör samt flytta en elkabel. På Fösabacken kommer vi också gräva ner dräneringsrör. Den 14 november kommer vi att laga asfalten på en del ställen över hela Risvägen och dagarna innan kommer vi att skära bort den gamla asfalten och justera ytorna som ska lagas. 

Viktigt att fortsätta tänka på säkerheten! 

Vi vill påminna om att tänka på säkerheten genom att. 

  1. Var ute i god tid så ni slipper ha bråttom. Vi kan stå i vägen men flyttar oss så snart vi kan. 
  2. Visa tydligt att ni vill passera och invänta klartecken från arbetarna på plats att passera. 
  3. Viktigt att inte vara i närheten av maskinerna utan att ni först fått ögonkontakt och ett okej från maskinisten. 
  4. När ni passerar var uppmärksamma och kör eller gå försiktigt 

Om ni ser något som känns otryggt eller fel så hör av er till oss, vi vill att alla känner sig säkra! 

Information från oss 

Den information vi lämnar ut är för att ni skall veta var de stora arbetena är som påverkar er mest. Vi kommer även att utföra arbeten på sträckor som inte står i informationen men det är då mindre arbeten som inte påverkar mer än att vi finns på plats, vi kan med andra ord lätt flytta på oss om vi står i vägen. Så snälla ni bli inte för besvikna om ni hittar oss på platser vi inte informerat om. 

Kontakt: 

Platschef: Dennis Schedin 

E-post, arbetsledning: kummelnas@frentab.se 

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan. Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa. 

Dennis Schedin Platschef 

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com