Kategoriarkiv: Okategoriserade

Åt du hamburgare på arbetsdagen?

ICA, som levererade kötthamburgarna till lördagens arbetsdag, har återkallat hamburgarna då det påvisats salmonella i köttråvaran.
Styrelsen bedömer smittorisken låg då hamburgarna lades frysta på grillen och grillades väl innan servering. Salmonellabakterien dör direkt vid 70 grader och hamburgarnas temperatur bör i samtliga fall ha överskridit 70 grader. Vidare hade de som grillade välspritade händer och ingen annan fick röra verktyg eller grill. Liten risk för spridning till de andra livsmedlen med andra ord. För den vanligaste formen av salmonella dyker symtomen upp hastigt och redan efter en till tre dagar.
Skulle du ändå känna oro eller besvär finns mer information här:  https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/infektioner-i-mage-och-tarmar/salmonella/

Välkommen på stämma … och på städdag den 24/4

Styrelsen i Risets Väg- och Tomtägareföreningar kallar medlemmarna till årsstämma lördagen den 24 april 2021 klockan 14:00.
Liksom 2020 planeras stämman att genomföras covidsäkert utomhus på midsommarängen, men i år gör vi ett försök med två aktiviteter på en dag: Innan stämman genomför vi vårens arbetsdag och efter hamburgare och avslutade arbeten tar stämmoförhandlingarna vid.

På städdagen kommer vi att med gemensamma krafter städa och ställa iordning såväl midsommarängen och lekplatsen men även området i stort.
Allas krafter och insatser behövs. Även barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström.

Medtag med fördel blandade redskap som röjsåg och trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Självklart håller vi avstånd och använder rikligt med handsprit. Du som är i riskgrupp är självklart ursäktad från medverkan även denna gång. Lunchen genomför vi corona säkert och vegetariskt alternativ finns.

Så här ser planen ut:
09:30 Arbetsdagens början med samling på midsommarängen
12:00 för coronasäker grillunch – här får vi sprida ut oss och inte äta alla samtidigt
14:00 Årsmötet börjar
15:30 Årsmötet avslutas

Vad händer i v/a-frågan?

Kommunen har slutit avtal med Frentab om att de skall ansvara för V/A-projektet i område B och Rörsundsviken II. Den tidsplan Frentab jobbar med innebär att arbetet pågår maj 2021 – maj/sommar 2023.

Som fastighetsägare kan ni förbereda er på att ta reda på förutsättningarna för er egen anslutning, eller ”servis” som det också kallas. Anslutningspunkter måste respektive fastighetsägare själv höra av sig till kommunen för att få reda på. En eventuell flytt av sådan får inte medföra merkostnader för projektet.

Föreningan har fått ut en förteckning på vilka fastigheter som har självfall eller behöver lättryckavlopp (LTA). Denna förteckning finns här sedan tidigare på Riset.se.

Eftersom vägföreningen har genomfört upprustning av vägarna så drivs hela resterande delen av projektet mellan kommunen och Frentab. Dock kommer vägföreningen säkerställa löpande kontakt med såväl kommunen som Frentab under genomförandetiden.

Styrelsen räknar med att Frentab kallar boende i Område B och Rörsundsviken II till ett startmöte efter sommaren.

Kommunen förklarar själv bra på sin hemsida vad du behöver veta och göra inför en anslutning:http://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/ . Och även hur man ansluter med LTA: www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/lta/.