Kategoriarkiv: VA-Arbete

VA-arbetet: Tillfällig parkering och genomfart Almstigen

Frentab har skapat en tillfällig genomfart på stigen mellan Almstigen och Risvägen. Den kommer fungera som utfart för bilar när VA-arbete pågår på Lindestigen och Almstigen. Frentab har även anlagt en tillfällig parkeringsyta i hörnet Båtvägen/Risvägen. Detta för att möjliggöra för boende på i första hand Båtvägen, Risbergstigen, Sångfågelvägen att kunna parkera bilar under tiden VA-arbete pågår på respektive väg.

Efter avslutat vägarbete ska Frentab ta bort hårdgjorda ytor, tillföra erforderliga jordlager och anlägga ängsmark. En ängsmark ska slås en gång per år och bidrar till biologisk mångfald.

Berörda fastighetsägare får ytterligare information direkt från Frentab. Båda ytorna kommer återställas efter att Frentab är klara med sitt arbete.

Parkering vid Båtvägen/Risvägen

Parkering vid Båtvägen/Risvägen
Almstigen

Information VA-arbetet

Frentab har tillhandahållit en preliminär tidsplan för område B i riset. Det är alltså inte helt säkert att de kommer börja de datum som står i tidsplanen. Ladda ner pdf:en för att se deras plan.

För frågor om tidsplanen, vänligen vänd er till Frentab
kummelnas@frentab.se.

Parkslide
Flera boende har hört av sig om att de är oroliga för spridning av parkslide i samband med utbyggnad av VA. Frentab och NVOA hanterar parkslide enligt nedan.

  • Frentab schaktar inte om vi inte måste
  • NVOA för dialog med kommunen i frågan
  • Frentab försöker runda synliga bestånd. Undvika att gräva i det.
  • Frentab försöker flytta på anslutningspunkt om det är mitt i ett parkslide bestånd
  • Frentab för dialog med maskinisterna.

Frentab uppmuntrar till att ta kontakt och ser gärna att man som boende mailar till Frentab och talar om och försöker markera ut var det finns parkslide.

Orangea markeringar
Sedan någon vecka görs det orangea markeringar utmed hela området. Det är Frentab som begär ut från Ledningskollen.se. Dvs det markeras ut var befintliga ledningar finns.

Tillgänglighet – tänk på ev båt på tomten
OBS! Om du brukar ha din båt på tomten under vintern är det viktigt att tänka på att tillgänglighet till och från fastighet kommer att begränsas vissa perioder. För att undvika att inte kunna sjösätta alternativt inte kunna lägga båten på sin tomt för vintern behöver du planera för detta. Se preliminär tidplan ovan, alternativt kontakta frentab på e-post.

Elbil
Just nu finns det inget svar på hur elbilar ska ha tillgång till laddstationer under perioder då man behöver parkera på annan plats. Det är tyvärr väldigt kostsamt att sätta upp ett tillfälligt elverk. Idéer är välkomna.

Miljöprovtagning i området pågår
Onsdag 12 maj genomfördes miljöprovtagning i området. Detta kommer göras löpande för att få en analys av marken.