Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i Risets Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma enligt nedan:

Dag och Tid: Lördagen den 16 oktober klockan 15:00
Plats: Midsommarängen

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Val av justeringsmän och rösträknare
  6. Upprättande av röstlängd
  7. Frågan om avtalsservitut för fastigheterna Velamsund 18:40 och Velamsund 18:42
  8. Bestämmande om tid och plats för protokolljustering
  9. Mötets avslutande

Underlag till punkt 7 på dagordningen bifogas stämmokallelsen.

För en så effektiv stämma som möjligt önskas att kommentarer och frågor från medlemmarna sänds förväg till styrelsen via mail till risetsvagforening@gmail.com Styrelsen ser gärna att dessa frågor eller kommentarer är oss tillhanda senast 1 oktober för att de skall kunna behandlas och hanteras innan stämman.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.