Här rivs gamla boden

Med fantastisk hjälp av samtliga medverkande på arbetsdagen 29 april, revs den gamla boden på midsommarängen och allt material kunde smidigt forslas bort genom att Ingvar Palmqvist ställt upp och ordnat med en container på plats. Innan den revs kunde en inventering göras av materialet som fanns inne i boden.

Vi fick mycket gjort under vårens arbetsdag. Ca 30 vuxna och en mängd barn i olika åldrar deltog. På midsommarängen ledde Börje Drakenberg arbetet med att fortsätta bygget av nya Ingas paviljong, och man fokuserade på målning, tak och fönster.

Tre farthinder har monterats och ytterligare två på Risets Alväg ska upp när de inte längre blir i vägen för byggtrafiken.

Midsommarängen krattades och tennisbanans nät är monterat och spänt. Läs mer om tennisbanan och om vad mer som erbjuds i Riset här.

Lekplatsgruppen hade beställt såväl ny sand till sandlådan som skyfflades ut och ny barkflis som skottades ut under linbanan samt runt den stora rutschkanan.

Lekstugan fick en rejäl uppfräschning genom att både bli skrapad, ommålad med vitt och grönt samt ny fin inredning.

Båtvägen lagades samt att strandpromenaden förbereddes för bygge av nytt räcke.

Vid Karbosjön monterades badstegen och man röjde sly. Här kan man nu både   sitta och fika, grilla och lyssna på fågelkvitter!
Stort tack till alla som hjälpte till!

Boka 130-årsfest den 16 september

2017 fyller Risets tomtägareförening 80 år samtidigt som Risets Båtklubb fyller 50. Det måste vi fira! Därför planeras en gemensam fest den 16 september. Planen är att sätta upp ett hyrtält på tennisbanan där sittande trerätters middag serveras med hjälp av catering. Efter maten blir det dans. Boka in datumet redan nu. Kostnaden per person kommer att bli ca 200 kronor med subventioner från de två föreningarna. Arrangörerna återkommer med mer information via föreningen när det närmar sig.

Ingas paviljong behöver arbetskraft under april

Den 8 april var ett gäng frivilliga igång och under våren kommer ytterligare två lördagar att vara arbetsdagar för att färdigställa paviljongen. Du är också välkommen att hjälpa till. Den 23 samt 29 april samlas vi vid boden 10.00, ta med hammare. Den 29:e är samtidigt Risets arbetshelg och då ska den gamla boden rivas. Vill du hjälpa till men inte just de datumen är du välkommen att kontakta Börje Drakenberg 070-564 08 13 alt borje.drakenberg@gmail.com eller Bernt Jacobsson 070-840 57 70.

Ny dikning vid Karbosjön

För att Nacka kommun ska kunna sänka vattennivån i Karbosjön med 11 cm måste Karbodiket byggas om. Denna sänkning av sjön görs för att möjliggöra avvattning av områden högre upp i vattensystemet tex Vikingshillsvägen.

Efter ombyggnaden av Karbodiket som sträcker från Karbosjön till utloppet i Saltsjön vid Båtvägen så kommer kommunen ansvara för driften av Karbodiket. Detta innebär att risken för översvämningar liknande den vi drabbades av  hösten 2012 i Riset kommer att minimeras och allt underhållsansvar som tex återkommande dikesrensningar etc. som kostar pengar och resurser idag för Riset kommer att belasta Nacka kommun istället.
Arbetet på Risets Alväg är planerat att starta kring vecka 19–20 och förväntas vara klart i oktober. Under perioden kommer delar av vägen stängas av tillfälligt.

Välkomna på vårens arbetsdag den 29 april

Välkommen till vårens arbetsdag, lördagen den 29 april. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 09.30. Utsedd arbetsledare är Sofia Kinch.
Vi kommer att vårrusta såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bla ska lekstugan målas om, en hinderbana påbörjas i slänten, sand och bark ska skottas ut, farthinder ska monteras samt att vi ska fortsätta med Ingas paviljong och riva den gamla boden. Allas krafter och insatser behövs! Även barnens!

Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat! Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro.

Välkomna!

Jägaren tillbaka v49

Jägaren är i området dagtid måndag den 5 december till och med fredag den 9 december. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Jakten är som vanligt begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd.

 

Tack för insatsen på höstens arbetsdag!

staddag-16

En rödmålad paviljong, 180 pingstliljor och 80 hamburgare….

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen den 22 oktober! Knappt 40 vuxna och ett stort gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid Karbosjön och området i allmänhet.

Det rådde full aktivitet från kl 10 fram till kl 12 då det dukades upp en välsmakande korv- och hamburgerlunch till alla. Arbetet fortsatte under trevliga former ända fram till kl 15 då regnet blev för ihärdigt.

Under dagen utfördes en mängd uppgifter på olika platser inom Risets område. Ett stort arbete utfördes av 5-6 personer som fortsatte färdigställandet av vår nya bod, Ingas paviljong, genom att måla fasad, fönster och montera dörr.

Nedan arbete utfördes vid Karbosjön:

 • Rejält med sly röjdes
 • Förberedelser för kommande grillplats
 • Badstege plockades upp

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

 • Midsommarängen krattad
 • Tennisbanan krattad, borstad samt nätet nedtaget
 • Eldning och röjning av en stor mängd grenar och sly har gjorts vid midsommarängen
 • Utsiktsplatsen Risbergsstigen har rensats ur
 • Stentrappan från utsiktplatsen ner till Båtvägen har rensats
 • Rabatten vid lekplatsen rensad
 • 120 lökar (pingstliljor och allium) planterade i rabatten
 • 90 pingstliljor planterade i ny jord i ångbåtsbryggans betongfundament
 • Ångbåtsbryggans väntkur är städad, sopad
 • Båtvägen har röjts på grenar och sly
 • Nytt dikesrör är nedgrävt vid allmänningen Risvägen 10-12
 • Galler för Karbosjöns utlopp vid Risvägen/Risets Alväg och Båtvägen är rensat.

Underhåll och arbete vid lekplatsen:

 • Skyddsplanket vid pulkabacken är lagat och flyttat
 • Större stubbe direkt öster om rutschkanan är bortgrävd
 • Allt ogräs i sanden under gungorna är rensat och borttaget
 • Slänten har röjts på sly för att förbereda kommande bygge av äventyrsbana

Ett extra stort tack till Linda och Peter som stod för fantastisk lunchservering, kaffe och kaka!

Välkomna till höstens arbetsdag lördag 22/10 kl 10

Välkommen till höstens arbetsdag, lördagen den 22 oktober. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00 där Sofia Kinch fördelar uppgifterna och håller i dagen. Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till att allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror. Vi bjuder på grilllunch och trevlig samvaro. Välkomna!