Upprop för fler avgångar med Waxholmsbolaget

Anna Bofeldt hörde av sig till Waxholmsbolaget för att be om fler avgångar nu under Slussenkaoset. För att se att det finns underlag för fler turen vill Waxholmsbolaget att fler hör av sig till dem.

Vill ni också ha fler avgångar? Maila i så fall gärna: kundtjanst.waxholmsbolaget@sl.se och sprid gärna till fler ni känner som skulle kunna vara intresserade.

Vill ni inte författa själva kan ni sno Niklas Ohlsons mall nedan:
Hej

P.g.a kaoset som råder i samband med Slussenbygget, renovering av Danvikstullsbron, avstängning av Saltsjöbanan mm så är ju Waxholmsbåt ett fantastiskt alternativ för oss Nackabor.

Jag åker själv från Risets brygga så ofta jag kan, men eftersom det är så få avgångar så fungerar det tyvärr bara någon gång per vecka.

Waxholmsbolaget har en jättechans att skaffa fler regelbundna resenärer och samtidigt göra en insats för att minska trycket på bil och busstrafik. Att bli ett realistiskt och pålitligt pendlingsalternativ istället för att vara ett pittoreskt inslag
för de få som har arbetstider som passar er befintliga turlista.

Så, ta chansen nu och utöka trafiken så att Waxholmsbåten blir på riktigt ett alternativ till SL och bil.

Första etappen av strandpromenadens upprustning är klar

nyrustad strandpromenad

Nu är Kentas schakt klar med sitt jobb; dränering, ny väguppbyggnad med beläggning samt kablar och stolpfundament för belysning. Den grövre makadamen är för att släppa igenom vattnet till dräneringen som ligger längs nästan hela vägen. Nästa steg är nytt räcke som vi räknar med kommer i slutet av sommaren

Uppdatering: Den planerade lösningen för att få räcket på plats har fått förhinder. Föreningen hoppas fortfarande att räcket ska byggas under hösten.

Ny avgift ska förbättra våra gemensamma ytor

Årets stämma hölls den 15 mars med 35 av föreningens fastigheter representerade. De två viktigaste punkterna på dagordningen handlade om Tomtägareföreningen. Först och främst beslutade stämman om en årlig medlemsavgift även i den föreningen. Den ökade intäkten ska användas till att få – och hålla – en högre nivå på våra gemensamma ytor som midsommaräng med lekplats, utsiktsplatser, Karbosjön och så vidare.

Den andra punkten var att föreningen fått ett ekonomiskt tillskott från Inga Lindqvists dödsbo, vilket inte fanns med i budgeten för 2016. Styrelsen föreslog att pengarna används till ny föreningsbod vid midsommarängen, vilket bifölls av stämman. Mer information om stämman finns i Protokoll RTF ÅM 2016 underskrivet  Protokoll RVF ÅM 2016 undertecknat

Välkomna på vårens städdag den 1 maj

Välkommen till vårens arbetsdag, söndagen den 1 maj. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00 där den utsedde arbetsledaren Sofia Kinch med stadig röst och arm fördelar uppgifterna. Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till att allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat i området!

Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Vi bjuder på grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Föreläsningstips: ”Bygga i naturmark”

Boo Miljö- och Naturvänner bjuder på föredrag torsdagen den 10 mars 2016 kl 19.00.

Beskrivning: Nackas villatomter är ofta skogbevuxna naturtomter med värdefulla högvuxna träd, gamla ekar och tallar och markvegetation med blåbärsris och örter som liljekonvalj. Nivåskillnaderna är stora och berg går ofta i dagen. Att bygga nytt och samtidigt ta tillvara naturkaraktären är en utmaning. Charlotte Bredberg arkitekt SAR/MSA visar bilder och ger oss sina tankar utifrån ett av sina projekt, ett intressant och uppmärksammat villaprojekt på en naturtomt i Saltsjö-Boo.

Plats:  Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.  Upplysningar:  Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Mer info: www.boonatur.se