Nu är det lättare att ta sig upp på Fågelsången

Trots att trappan byttes ut för snart tio år sedan har det ända till nu varit svårt att ta sig fram på stigen. Nu har snickare Kenneth Söderman byggt en efterlängtad förlängning på uppdrag av föreningen.

Tre deltrappor, bestående av totalt 24 trappsteg, med spång emellan har tillkommit i samma stil som de övriga delarna.

Kenneth som bor i området meddelar att det har varit ett roligt bygge, inte bara för utmaningen– placeringen gav, utan för kontakterna  med alla grannar som passerat dagligen.

Ny trappa bred

Nytt om detaljplaner och överklaganden

Mark- och miljödomstolen meddelade i november dom gällande överklagad lant-mäteriförrättning för detaljplanerna Område B och Rörsundsviken II. Domen följde Lantmäteriets tidigare beslut. Den fastighets-ägare som överklagat ersättningen för mark som föreningen löser in får enligt domen sina krav till viss del tillgodosedda på grund av särskilda förhållanden för den berörda fastigheten. Domen överklagas inte till nästa instans och har därför vunnit laga kraft. Arbetet med genomförandet av detalj-planerna kan därför återupptas.

Nacka kommun har dock meddelat att upprustningen av Vikingshillsvägen just nu har högre– prioritet än våra vägar och rörläggning. Detta innebär sannolikt att genomförandet drar ut ännu mer i tiden. Styrelsen och genomförandegruppen arbetar för att få kommunen att genomföra upphandling så snart som möjligt. Vi återkommer med information på Risets.info så snart vi vet mer.

En första utdebitering görs nu i december. Beloppet blir 26 000 kronor per andel. Tidigare eventuell frivilligbetalning på 6000 (2009) dras av beloppet samt summa för inlösen av mark. Betalning— skall ske inom 60 dagar. Beloppet är alltså mindre än vad vi tidigare sagt på grund av osäkerheten kring tidplan. Vi har dock redan nu kostnader för den mark som ska lösas in och upprustning av strandpromenaden (se nästa sida). Datum för nästa utdebitering beror på hur det går med upphandlingen, men tidigast senvår med samma betalningstid.

Nästa omgång jakt på rådjur i Riset

Förra omgången, v 47, sköts ett rådjur. Jägaren hoppas på snö till nästa omgång vecka 51 för lättare spårning.

Jägaren är i området dagtid 7.30–14.00 måndag den 14 december till och med fredag den 18 december. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Föreningen har lämnat in en begäran till kommunens viltvårdare om inventering och begränsning av områdets rådjursstammar. Detta sker under perioden november–januari. Jakten är begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd.

 

Frågor och funderingar angående jakt var god kontakta risetsvagforening@gmail.com.

Styrelsen i Risets Tomtägareförening
genom Niklas Ohlson

Att tänka på inför snön (även om det inte blir någon)

Även om december än så länge är grön och blöt måste vi förbereda oss på eventuell snö. Föreningen har tagit bort farthindren inför vintern men det finns flera saker vi alla kan hjälpas åt med för att underlätta snöröjningen:

• Soptunnor ska stå minst en meter in på egen tomt. Annars stor risk att dessa körs sönder av plogen.

• Bilar ska stå på egen tomt, ej i vändplaner, mötesfickor eller dylikt.

• Alla snö på respektive tomt är tomtägarens ansvar. Håll den på tomten, inte i högar eller vallar för föreningens röjning att hantera.

• Från tomtgräns upp till 4,5 meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och buskar.

Jakt på rådjur v47

Nästa vecka – som startar med den 16 november– är jägaren i Riset varje vardag klockan 7.30–14.00. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Tomtägareföreningen har lämnat in en begäran till kommunens viltvårdare om inventering och begränsning av områdets rådjursstammar. Detta sker under persioden november–januari. Jakten är begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd därom.

/Styrelsen genom
Niklas Ohlson och Lennart Bergeros

Eventuella frågor om jakten kan ställas till risetsvagforening@gmail.com.