Välkommen på årsstämma den 10 april

Dag: Tisdagen den 10 april

Tid: Mingel med kaffe och dopp från klockan 18:30. Mötesstart 19.00.

Plats: Backeboskolan, klassrum Saltkråkan, Vikingshillsvägen 68.

Viss brist på parkering råder så lämna gärna bilen hemma. De som ändå tar med bil kan parkera på personalparkeringen. Parkering på Vikingshillsvägen kan rendera i böter.

Kallelse och underlag kan läsas här:

Kallelse årsmöte RVF 2018

Kallelse årsmöte RTF 2018

Så hjälper vi både sophämtare och snöröjare

Snö och vallar gör våra vägar ännu trängre än vanligt. Vilket inte minst gör det svårare för vår entreprenör att hålla vägarna körbara. Vi upprepar uppmaningen från förra vintern:

  • Bilar ska stå på egen tomt, ej i vändplaner, mötesfickor eller dylikt.
  • Alla snö på respektive tomt är tomtägarens ansvar. Håll den på tomten, inte i högar eller vallar för föreningens röjning att hantera.
  • Från tomtgräns upp till 4,5 meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och buskar.
  • Soptunnor ska stå minst en meter in på egen tomt. Annars stor risk att dessa körs sönder av plogen. (Läs mer nedan)
  • Dessutom – håll till höger. Vi sliter fel på våra vägar då bilar i båda riktningar kör i samma spår i mitten. Med vallarna är det lätt hänt men lika viktigt ändå.
Så gör du med soptunnan (tips från nacka kommun):
  • Vänta med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare). Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är praktiskt möjligt.
  • Ställ inte kärlen längre ut än nödvändigt. Ofta går det bra att ställa dem vid infarten eller i grindöppningen. Sopbilen har en räckvidd på 2–2,5 meter för upphämtning av kärlet.
  • Snöröj, sanda och skotta bort vallar omkring kärl, så att kärlen utan hinder kan rullas fram till sopbilen.
  • Försök att i möjligaste mån inte dumpa snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan.
  • Om ditt sopkärl inte tömts, låt det stå kvar utställt jämsides med infarten på ett sätt som inte försvårar snöröjningen.

Läs mer: Fler tips och mer information om hur du placerar din tunna korrekt (Nacka.se)