Tack för insatsen på höstens arbetsdag!

staddag-16

En rödmålad paviljong, 180 pingstliljor och 80 hamburgare….

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen den 22 oktober! Knappt 40 vuxna och ett stort gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid Karbosjön och området i allmänhet.

Det rådde full aktivitet från kl 10 fram till kl 12 då det dukades upp en välsmakande korv- och hamburgerlunch till alla. Arbetet fortsatte under trevliga former ända fram till kl 15 då regnet blev för ihärdigt.

Under dagen utfördes en mängd uppgifter på olika platser inom Risets område. Ett stort arbete utfördes av 5-6 personer som fortsatte färdigställandet av vår nya bod, Ingas paviljong, genom att måla fasad, fönster och montera dörr.

Nedan arbete utfördes vid Karbosjön:

 • Rejält med sly röjdes
 • Förberedelser för kommande grillplats
 • Badstege plockades upp

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

 • Midsommarängen krattad
 • Tennisbanan krattad, borstad samt nätet nedtaget
 • Eldning och röjning av en stor mängd grenar och sly har gjorts vid midsommarängen
 • Utsiktsplatsen Risbergsstigen har rensats ur
 • Stentrappan från utsiktplatsen ner till Båtvägen har rensats
 • Rabatten vid lekplatsen rensad
 • 120 lökar (pingstliljor och allium) planterade i rabatten
 • 90 pingstliljor planterade i ny jord i ångbåtsbryggans betongfundament
 • Ångbåtsbryggans väntkur är städad, sopad
 • Båtvägen har röjts på grenar och sly
 • Nytt dikesrör är nedgrävt vid allmänningen Risvägen 10-12
 • Galler för Karbosjöns utlopp vid Risvägen/Risets Alväg och Båtvägen är rensat.

Underhåll och arbete vid lekplatsen:

 • Skyddsplanket vid pulkabacken är lagat och flyttat
 • Större stubbe direkt öster om rutschkanan är bortgrävd
 • Allt ogräs i sanden under gungorna är rensat och borttaget
 • Slänten har röjts på sly för att förbereda kommande bygge av äventyrsbana

Ett extra stort tack till Linda och Peter som stod för fantastisk lunchservering, kaffe och kaka!