Ny avgift ska förbättra våra gemensamma ytor

Årets stämma hölls den 15 mars med 35 av föreningens fastigheter representerade. De två viktigaste punkterna på dagordningen handlade om Tomtägareföreningen. Först och främst beslutade stämman om en årlig medlemsavgift även i den föreningen. Den ökade intäkten ska användas till att få – och hålla – en högre nivå på våra gemensamma ytor som midsommaräng med lekplats, utsiktsplatser, Karbosjön och så vidare.

Den andra punkten var att föreningen fått ett ekonomiskt tillskott från Inga Lindqvists dödsbo, vilket inte fanns med i budgeten för 2016. Styrelsen föreslog att pengarna används till ny föreningsbod vid midsommarängen, vilket bifölls av stämman. Mer information om stämman finns i Protokoll RTF ÅM 2016 underskrivet  Protokoll RVF ÅM 2016 undertecknat

Välkomna på vårens städdag den 1 maj

Välkommen till vårens arbetsdag, söndagen den 1 maj. Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start 10.00 där den utsedde arbetsledaren Sofia Kinch med stadig röst och arm fördelar uppgifterna. Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till att allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Handlingskraft blandat med moderna verktyg och obruten vilja kan skapa oanade möjligheter och verkligt resultat i området!

Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Vi bjuder på grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!