Rapport från jägaren

Viltvårdare i Nacka Kommun Björn Öhman har lämnat rapport om vinterns jakt:

Under jaktsäsongen 2015–2016 har vi efter begäran jagat rådjur inom ert område under tre olika veckor, två dagar i varje vecka.

Totals sköts det två rådjur.

En skabbräv observerades under en av jakterna, men kunde inte skjutas. En fälla har när detta skrivs satts ut i området. Kummelnäs verkar i stort inte ha ett stort problem med skabbrävar just nu.

Uppskattningsvis finns kanske mellan 6–8 rådjur kvar i eller närheten av ert område.

Nya datum för grävarbetena

Vi har nu fått en preliminär tidplan från Nacka kommun gällande upphandling och grävning för detaljplanerna Område B (Riset) och Rörsundsviken II:

  • Upphandling efter sommaren 2017
  • Grävstart vid årsskiftet 2017/2018
  • Arbetet klart sommaren 2019

Upphandling för grävning längs Vikingshillsvägen och Karbosjöns utloppsdike görs under våren 2016 med beräknad grävstart efter sommaren. Arbetet beräknas ta 1,5 år.

Tidigare inlägg i ämnet

Föreläsningstips: ”Bygga i naturmark”

Boo Miljö- och Naturvänner bjuder på föredrag torsdagen den 10 mars 2016 kl 19.00.

Beskrivning: Nackas villatomter är ofta skogbevuxna naturtomter med värdefulla högvuxna träd, gamla ekar och tallar och markvegetation med blåbärsris och örter som liljekonvalj. Nivåskillnaderna är stora och berg går ofta i dagen. Att bygga nytt och samtidigt ta tillvara naturkaraktären är en utmaning. Charlotte Bredberg arkitekt SAR/MSA visar bilder och ger oss sina tankar utifrån ett av sina projekt, ett intressant och uppmärksammat villaprojekt på en naturtomt i Saltsjö-Boo.

Plats:  Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.  Upplysningar:  Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Mer info: www.boonatur.se

Välkomna på årsmöte

Tid:    Tisdagen den 15:e mars, klockan 19:00.

Plats: Backeboskolan i Vikingshill, Vikingshillsvägen 68. Parkeringsbrist kan råda varför bilen med fördel kan lämnas hemma. Ett fåtal parkeringsplatser finns på skolans personalparkering. Parkering på Vikingshillsvägen bör undvikas.

Kallelse och underlag kan läsas här (pdf):

Proposition 1 2016

Underlag årsstämma RVF 2016

Underlag årsstämma RTF 2016