Jakt på rådjur v47

Nästa vecka – som startar med den 16 november– är jägaren i Riset varje vardag klockan 7.30–14.00. Är det vackert väder och mycket folk i rörelse ställs jakten in.

Tomtägareföreningen har lämnat in en begäran till kommunens viltvårdare om inventering och begränsning av områdets rådjursstammar. Detta sker under persioden november–januari. Jakten är begränsad till rådjur på Risets allmänningar och på de fastigheter som lämnat skriftligt tillstånd därom.

/Styrelsen genom
Niklas Ohlson och Lennart Bergeros

Eventuella frågor om jakten kan ställas till risetsvagforening@gmail.com.

Strandpromenaden rustas i vår

Layout1Efter vårens projektering av upprustningen av strandpromenaden, mellan båtklubben och Vikingshillsvägen tog det tid att hitta rätt entreprenör, så vi hann inte sätta igång arbetet före höstens båtupptagning.

Efter sjösättning i vår sätter vi igång. Då blir det dränering, ny beläggning, nytt räcke och belysning.

Om man har frågor kan man som vanligt höra av sig till styrelsen.